copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบ :
  • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ :888 KB]
  • คู่มือสำหรับประชาชน ของ อบต.วังแดงตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับเพิ่มเติม) ตามกระบวนงานให้บริการประชาชนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
     [ขนาดไฟล์ :3.4MB] ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ :
   Smileประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเรื่องประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ : 312 kB]

 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

07/11/2562 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานอบต.วังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ายละเอียด 

06/11/2562 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างห้องปฐมพยาบาลศพด.อบต.วังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ายละเอียด 

29/10/2562 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 5 ขวบ ศพด.อบต.วังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ายละเอียด 

29/08/2562 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านกำนันอดิศักดิ์  ม.5  ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

Smileข่าวประชาสัมพันธ์

Hits: 0
31 ต.ค.62 เวลา 09.00น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำทำความสะอาดศาลาการเปรียญและถนนเพื่อจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา ในวัดบ้านใหม่เยาวชน หมู่ที่5 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย


Hits: 0
วันนี้ (28 ตุลาคม 2562) เวลา 09.30 น. นายสุบิน แตงเพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้ารับรางวัลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด  ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด


Hits: 0
วันที่ 29 ต.ค.62 เวลา 13.00 น.สำนักปลัด งานป้องกันฯ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำล้างทำความสะอาดเมรุและสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนา ฌาปณิจศพ ที่วัดวังแดงหมู่ที่ 3 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย


Hits: 0
23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอตรอน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร..ตำรวจ..กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศล ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม *ช่วงเย็น*ร่วมจุดเทียนและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ โดยมี นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอตรอน


Hits: 0
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ สวนสาธารณะบึงทับกระดาน โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ภายในสวนสาธารณะ


Hits: 1
วันที่ 21 ต.ค.62 เวลา 10.30น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ อสม.ม.10 กำจัดและล้างทำความสะอาดโรงเรือนของนายอัมพร มะณีป่ำ ซึ่งมีนกพิราบอาศัยและมีขี้นกเป็นจำนวนมากส่งกลิ่นเหม็นและยังเป็นที่สะสมเชื้อโรคต่างๆ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อย


Hits: 0
วันที่13-14 ตุลาคม 2562 อบต.วังแดงสนับสนุนและเข้าร่วมจัดงานใหญ่ วันเทโว ณ วัดวังแดง 3 มีขบวนแห่เทวดา นางฟ้า เปรต อสูรกาย สัตว์นรก ที่ยิ่งใหญ่ พร้อมร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงดนตรีย้อนยุค ลิเก และมวยไทย สอยดาวลุ้นโชค โดยมีการจัดทำกันมาเป็นประเพณีติดต่อกันมานานกว่า 50 ปี 


Hits: 0
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมงานการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. โดยประธานในพิธี นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน พร้อมด้วยนางธนพร จูมทองนายกกิ่งกาชาดอำเภอตรอน/คณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกฯในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพิธีทำบุญตักบาตร จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ถวายเครื่องไทยธรรม และทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และเวลา 19.20 น. ประธานในพิธี นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน พร้อมด้วยนางธนพร จูมทองนายกกิ่งกาชาดอำเภอตรอน/คณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนและรับชมวีดิทัศน์ “สารคดีภาพประกอบเพลง”เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีประชาชนอำเภอตรอน เข้าร่วมกิจกรรม  ณ หอประชุมอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 4
วันที่ 10 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนายสมนึกจำปา นายก อบต.วังแดง ร่วมกิจกรรมบำเบ็ญประโยชน์สาธารณะ จิตอาสา เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม ณ สะพานวังแดง หมู่ 11 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 10
วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ศป.ปส.อบต.วังแดง นำโดยนายกสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ร่วมกับ ปปส.ภาค 6 , ศป.ปส.อ.ตรอน และโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ลงพื้นที่ตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยงนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 - ม.3 จำนวนทั้งสิ้น 139 คน ผลการตรวจไม่พบสารเสตติดในนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
Read more...