นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

ติดต่อ/ร้องเรียน Print E-mail
ข้อมูลติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง
ที่อยู่ : 13/10 ม.10 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
โทรศัพท์ : 0-5549-1506
โทรสาร : 0-5549-1506 ต่อ 104
อีเมล์ :
630201@dla.go.th
แผนที่ :
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1qujd8etFaQtPSnXnQk84vFhXSm4&hl=th


Q&A
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง บริการ ถาม-ตอบ ช่องทางแสดงความคิดเห็น
http://wangdang.go.th/phpbb3/

Social Network
facebook
    องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


LINE

e service

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQ-eoe9Tdzlb_Je81swWz22rBR1ipZolywFqUo3S_svLQaNg/viewform?usp=sf_link

แบบฟอร์มขอน้ำภัยแล้ง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdehxmZ7K4jz9OeKvP0OgmwKrbW2y6Lmlx8BGdneDjy3bttkQ/viewform?usp=sf_link

แบบประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ อบต.วังแดง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMT_SUad1NqPtNNQGLx7rjtbMPBf3dXJuPQGY8diCUonV7Vg/viewform?usp=sf_link