นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 27 guests online
หน่วยงานราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์
ถ้ามีข้อมูลตกหล่น หรือลิ้ง(Link) ผิดพลาด กรุณาแจ้งไว้ด้วย หรือมีเว็บไซต์หน่วยราชการใดที่ยังไม่ได้ลงไว้หรือเว็บไซต์ใหม่ๆ ของหน่วยงานราชการในอุตรดิตถ์ กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อประโยชน์ต่อส่วนร่วม

ช่วยกันคนละนิด รวบรวมข้อมูลราชการไว้ที่เดียวกัน เพื่อผลประโยชน์ในการหาขอมูลที่สะดวกขึ้น

(ขออภัย อยู่ในขั้นกำลังรวบรวมข้อมูล)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์
อำเภอเมือง
1   อบจ. อุตรดิตถ์
2   เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  
3   เทศบาลตำบลด่านนาขาม  
4   เทศบาลตำบลบ้านเกาะ  
5   เทศบาลตำบลวังกะพี้ 
6   อบต. ขุนฝาง
7   อบต. คุ้งตะเภา 
8   อบต. งิ้วงาม  
9   อบต. ถ้ำฉลอง  
10 อบต. ท่าเสา  
11 อบต. น้ำริด   
12 อบต. บ้านด่าน   
13 อบต. บ้านด่านนาขาม 
14 อบต. ป่าเซ่า
15 อบต. ผาจุก 
16 อบต. วังดิน 
17 อบต. แสนตอ  
18 อบต. หาดกรวด  
19 อบต. หาดงิ้ว 

อำเภอตรอน
1   เทศบาลตำบลตรอน
2   เทศบาลตำบลบ้านแก่ง
3   อบต. ข่อยสูง   
4   อบต. น้ำอ่าง    
5   อบต. บ้านแก่ง 
6   อบต. วังแดง 
7   อบต. หาดสองแคว


อำเภอทองแสนขัน
1   เทศบาลตำบลทองแสนขัน 
2   อบต. น้ำพี้   
3   อบต. บ่อทอง   
4   อบต. ป่าคาย  
5   อบต. ผักขวง
 
อำเภอพิชัย
1   เทศบาลตำบลท่าสัก 
เทศบาลตำบลในเมือง
3   อบต. คอรุม
4   อบต. ท่ามะเฟือง
5   อบต. ท่าสัก
6   อบต. นายาง  
7   อบต. นาอิน 
8   อบต. ในเมือง 
9   อบต. บ้านโคน
10 อบต. บ้านดารา 
11 อบต. บ้านหม้อ 
12 อบต. พญาแมน
13 อบต.ไร่อ้อย

อำเภอลับแล
1   เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
2   เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
3   เทศบาลตำบลหัวดง
4   อบต. ชัยจุมพล    
5   อบต. ด่านแม่คำมัน
6   อบต. ทุ่งยั้ง
7   อบต. นานกกก
8   อบต. ไผ่ล้อม
9   อบต. ฝายหลวง
10 อบต. แม่พูล


อำเภอท่าปลา
1   เทศบาลตำบลท่าปลา
2   เทศบาลตำบลร่วมจิต
3   อบต. จริม
4   อบต. ท่าปลา
5   อบต. ท่าแฝก
6   อบต. นางพญา
7   อบต. น้ำหมัน
8   อบต. ผาเลือด
9   อบต. ร่วมจิต 
10 อบต. หาดล้า

อำเภอน้ำปาด
1   เทศบาลตำบลน้ำปาด
2   อบต. เด่นเหล็ก
3   อบต. น้ำไคร้
4   อบต. น้ำไผ่
5   อบต. บ้านฝาย
6   อบต. แสนตอ
7   อบต. ห้วยมุ่น
 
อำเภอฟากท่า
1   เทศบาลตำบลฟากท่า
2    อบต. บ้านเสี้ยว
3   อบต. ฟากท่า
4   อบต. สองคอน 
5   อบต. สองห้อง
 
อำเภอบ้านโคก
1   เทศบาลตำบลบ้านโคก
2   อบต. นาขุม 
3   อบต. บ่อเบี้ย
4   อบต. ม่วงเจ็ดต้น
โรงเรียน สถานศึกษา ในจังหวัดอุตรดิตถ์

1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.  โรงเรียน เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์
3.  โรงเรียน ทองแสนขันวิทยา
4.  โรงเรียน อุตรดิตถ์
5.  โรงเรียน อุตรดิตถ์ดรุณี
6.  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน
7.  โรงเรียนชุมชนหัวดง
8.  โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
9.  โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
10. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
11. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
12. โรงเรียนทุ่งกะโล่
13. โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด
14. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
15. โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง
16. โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
17. โรงเรียนบ้านชำสอง
18. โรงเรียนบ้านนาอิน
19. โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 
20. โรงเรียนบ้านปากห้วยฉลอง
21. โรงเรียนบ้านม่วงชุม
22. โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยา)
23. โรงเรียนบ้านหัวหาด
24. โรงเรียนพงสะตือ
25. โรงเรียนพิชัย
26. โรงเรียนฟากท่าวิทยา
27. โรงเรียนภราดานุสรณ์
28. โรงเรียนลับแลพิทยาคม
29. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
30. โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม
31. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
32. โรงเรียนวัดสว่าง
33. โรงเรียนวัดอารัญญิการาม
34. โรงเรียนสวนหลวงสาธิต(สปจ.อต)
35. โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
36. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิถ์
37. โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี
38. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
39. วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
40. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 


โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุข ในจังหวัดอุตรดิตถ์

1.  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
2.  โรงพยาบาล อำเภอลับแล
3.  โรงพยาบาล อำเภอตรอน
4.  โรงพยาบาล อำเภอพิชัย
5.  โรงพยาบาล อำเภอทองแสนขัน
6.  โรงพยาบาล อำเภอฟากท่า
7.  โรงพยาบาล อำเภอท่าปลา
8.  โรงพยาบาล อำเภอบ้านโคก
9.  โรงพยาบาล อำเภอน้ำปาด

10. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
11. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล
12. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน
13. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
14. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน
15. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่า
16. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา
17. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก
18. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด
 


หน่วยงานราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์

1.  จังหวัดอุตรดิตถ์
2.  สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์
3.  ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
4. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
5. ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
6. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
 


This Category is currently empty