นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

สถิติ

OS: Linux h
PHP: 5.6.40
MySQL: 5.5.5-10.4.34-MariaDB
Time: 03:46
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
Members: 3
News: 27
WebLinks: 0
Visitors: 2546438

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 9 guests online
Q&A

Read more...
ข่าวประชาสัมพันธ์

NoGift.jpg (768×329)
                              
                              

                              

 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง23/05/2567 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองตะเข้ (อต.ถ. 72-048) หมู่ที่บ้านใหม่เยาวชน ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17/05/2567งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองตะเข้ (อต.ถ. 72-048) หมู่ที่บ้านใหม่เยาวชน ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Read more...