นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

ข่าวประชาสัมพันธ์
 NoGift.jpg (768×329)                              
                              

                              

 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

09/01/2566 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศราคากลางก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบึงทับกระดาน หมู่ที่ 11 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ประกาศราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566 รายละเอียด


Hits: 0
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวัน สำคัญของชาติ กำหนดบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาสภาพแวดล้อม เก็บกวาดขยะ, ตัดหญ้า, วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ น. ณ บริเวณ วัดวังแดง หมู่ที่ ๒ (กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และ จ้างเหมาบริการ ใน สังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันจนสำเร็จลุล่วงต่อไป


Hits: 0
17/01/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง รับมอบเขื่อนกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณหน้าวัดสัจจาราษฎ์บำรุง จากนายทวนทอง ศิริมงคลวิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 0
12/01/2566 ประชุมสภา อบต.วังแดง สมัยสามัญที่1 ครั้งที่1/2566 โดยมี นายวินัย  ระนาดเสนาะ นายกอบต.วังแดง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง


Hits: 0
10/01/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายวินัย  ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมซุ้มอำเภอตรอน เป็นผู้ประสานงานประจำร้านกาชาดอำเภอตรอน ใน“งานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566”


Hits: 7
06/01/2566  นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ลงพื้นที่ดูหน้างานคลองตายุง ใช้รถแบ็คโฮร์ของ อบต.วังแดง มาปั้นคันคลองให้ใหม่ เพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่หมู่6 บ้านใหม่โพธิ์เย็นรอยต่อกับตำบล บ้านแก่ง


Hits: 6
นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.ตรวจเยี่ยม ความเรียบร้อย จุดบริการประชาชน ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 คาดว่า 7 วันอันตราย ช่วงวันที่ 29 ธ.ค. 2565 - 4 ม.ค.2566 จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวต่างจังหวัดจำนวนมาก โดยเฉพาะวันที่ 29 และ 30 ธ.ค.2565 และขากลับช่วง 3 - 4 ม.ค.2566     ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกการจราจร ให้ประชาชนเกิดความคล่องตัว และลดอุบัติเหตุทางถนน 


 no gift policy (3 pictures)
Hits: 8
นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดประชุมมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.วังแดง ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 และร่วมกันประกาศเจจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญและของกำนันในการปฏิบัติหน้าที่ทุกชนิด no gift policy


Hits: 24
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อ การวิเคราะห์ผลการประเมิน ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน และการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและควรส่งเสริมในภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น


Hits: 34
ในวันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.09 น. นายวัชรากร มีอุบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ณ วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น หมู่ที่ 6 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 


Hits: 15
วันพฤหัสบดีที่  15 ธันวาคมเวลา 9.30น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมกับสมาชิกและคณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ำฯบ้านใหม่โพธิ์เย็น หมู่ 6 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานรายรับรายจ่ายและสถานะการเงินรวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคจากสมาชิกและการติดตามการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของกลุ่มฯในรอบปีที่ผ่านมา ณ สำนักงานกลุ่มเกษตรกรทำนา หมู่ 6 บ้านใหม่โพธิ์เย็น


Read more...