copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

ข่าวประชาสัมพันธ์


เอกสารแนบ :
  • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ :888 KB]
  • คู่มือสำหรับประชาชน ของ อบต.วังแดงตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับเพิ่มเติม) ตามกระบวนงานให้บริการประชาชนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
     [ขนาดไฟล์ :3.4MB] ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ :
  Smile27/01/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเรื่อง การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ : 265 kB]

 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

07/11/2562 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานอบต.วังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ายละเอียด 

06/11/2562 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างห้องปฐมพยาบาลศพด.อบต.วังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ายละเอียด 

29/10/2562 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 5 ขวบ ศพด.อบต.วังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ายละเอียด 

29/08/2562 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านกำนันอดิศักดิ์  ม.5  ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

Smileข่าวประชาสัมพันธ์Hits: 0
วันที่ 10 ม.ค.63  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน กิจกรรมเล่นเกมส์ การตอบคำถาม และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเพื่อรับของขวัญและของรางวัล
ซึ่งในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทำให้การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดีHits: 0
วันที่ 10 ม.ค.63 นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้าร่วมรับพิธี พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์Hits: 0
วันที่ 3 ม.ค.63 เวลา 08.30น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้มอบหมายให้ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับใบประกาศเกียรติคุณ จุดบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้ร่วมตั้งจุดบริการประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ในระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.62 - วันที่ 2 ม.ค. 63 ได้รับมอบจากท่านนายอำเภอตรอนHits: 1
วันที่ 28 ธ.ค.63 เวลา 11.30น. ทางบริษัท กรีน เพาเว่อร์ จำกัด โดยผู้แทนว่าที่ ร้อยตรีหญิง ศุภานัน สิงห์หนู และเจ้าหน้าที่ มามอบน้ำดื่มให้กับจุดบริการประชาชน หน้าจุดตรวจ อบต.วังแดง จำนวน 10 ลัง อบต.วังแดง ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
Hits: 0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตั้งธงแดงตามจุดเสี่ยง,ติดตั้งป้ายจุดตัดข้ามทางรถไฟ,ติดตั้งป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน จัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี63 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ขอรายงานผลการปฎิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการโครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ประจำวันศุกร์ที่ 27 ธ.ค.63 ตั้งแต่เวลา 08.00-00.30น. ดังนี้ 1. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายไวนิล จำนวน 12 หมู่บ้าน 2. ติดตั้งป้ายจุดตัดข้ามทางรถไฟ จำนวน 3 จุด (จุดบ้านท่าอวน ม.1,จุดบ้านใหม่เยาวชน ม.5 ,จุดบ้านป่าควง ม.9) 3. ติดตั้งธงแดงตามจุดเสี่ยง จำนวน 4 จุด ดังนี้( 1.)ทางโค้งบ้านท่าอวน ม.1 , (2.)ทางโค้งบ้านวังแเดง ม.2 ,(3.)ทางโค้งบ้านวังแดง ม.3 ,(4)ทางโคงหน้าประมงน้ำจืด 4. ดำเนินการตามมาตราการ 1ร. 2ส 3ข. 4ม. (10รสขม) ดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์รณรงค์กับผู้ขับขี่รถจักรยายนต์ จำนวน 5 คัน 2. ประชาสัมพันธ์รณรงค์กับผู้ขับรถยนต์ จำนวน 5 คัน 5. วันเสาร์ที่ 28 ธ.ค.63 เวลา 01.30 น. ได้เหิดเหตุรถยนต์ตกข้างทางบริเวณ หน้าศาลท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก บ้านวังแดง หมู่ที่ 3 เบื้องต้นบาดเจ็บ 1 ราย ชื่อนายอภิชาติ โพธิ์โชติ 36/3 หมู่ที่ 8 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน กู้ชีพตรอนได้นำส่ง รพ.อต. 


Hits: 0
17 ธันวาคม 2562 อบต.วังแดง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผอ.กองช่าง ปลัดอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้ได้รับผล
กระทบ ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชนพื้นที่ ม.2 เรื่อง เหตุรำคาญ น้ำเสีย
Hits: 1
16 ธันวาคม 2562 อบต.วังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง และกองสวัสดิการสังคมร่วมกับพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องผู้กู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 2 ราย ได้แก่ 
1. นางแสวง ภู่ปาน อายุ 64 ปี ที่อยู่ 58/1 ม.6 
2.นางจำลอง ใบบัว อายุ 63 ปี ที่อยู่ 50 ม.7


Hits: 0
16 ธันวาคม 2562 อบต.วังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอตรอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังแดงสถานีตำรวจภูธรตรอน จัดโครงการ กิจกรรมในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.วังแดง ปฏิบัติการ Re X-Ray ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกับผู้ผ่านการบำบัดและกลุ่มเสี่ยงพื้นที่ตำบลวังแดง ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังแดง โดยมีกลุ่มเป้าหมายส่งตรวจปัสสาวะทั้งสิ้น 12 หมู่บ้่านในพื้นที่ตำบลวังแดง 


Hits: 3
3 ธันวาคม 2562 เวลาประมาณ9.00น. นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมเปิดงานกีฬาของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน2 ที่สนามโรงเรียนบ้านวังแดงสหจิต
Hits: 2
คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑา ตำบลวังแดงต้านยาเสพติดร่วมกับโรงเรียนกลุ่มเมืองตรอน 2 ณ โรงเรียน บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ในระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 ซึ่งในวันที่ 11 ธ.ค. 2562 ผลการแข่งขันวิ่งเปรี้ยว อบต.วังแดง แพ้ ร.ร.วังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 2-0 และการแข่งขันฟุตบอล 7 คน อบตจ.วังแดงชนะ ร.ร.บ้านท่าอวน 6-5

 
Read more...