copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

ข่าวประชาสัมพันธ์

Smileประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 ายละเอียด   

Smileประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 ายละเอียด   

เอกสารแนบ :
  • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ :888 KB]
  • คู่มือสำหรับประชาชน ของ อบต.วังแดงตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับเพิ่มเติม) ตามกระบวนงานให้บริการประชาชนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
     [ขนาดไฟล์ :3.4MB]
  • Smileรางวัลผลงานโดดเด่น  ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ของ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง     อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  download ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ :

 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

16/08/2564 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า-ออกสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงทับกระดาน หมู่ที่ 11 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ประกาศราคากลาง 

09/08/2564 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจุดตัดทางรถไฟ-แยกทางหลวงหมายเลข 117 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ายละเอียด 

22/07/2564 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจุดตัดทางรถไฟ-แยกทางหลวงหมายเลข 117 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน   ประกาศราคากลาง 


แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2564

14/09/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2565 download 

26/08/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2565 download 

26/08/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2564 download 

20/07/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2564 download 


ประกาศผลผู้ชนะ

22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 เม.ย. 2564 ถึง มิ.ย. 2564 download


Smileข่าวประชาสัมพันธ์Hits: 0
วันที่ 14 ก.ย. 64 เวลา 11.00น โดนนายประทีป ลำใย รองนายกฯ พร้อมด้วย กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนที่ประสบภัยจากพายุฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทำให้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ได้รับความเสียหาย จำนวน 3 หลังคาเรือน ดังนี้ 1. หมู่ที่ 11 จำนวน 2 หลังคาเรือน 2. หมู่ที่ 5 จำนวน 1 หลังคาเรือน และดำเนินการช่วยเหลือ ส่งมอบวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนที่ประสบเหตุวาตภัย ตามระเบียบต่อไป.


Hits: 0
14/09/2564 นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 4,500 ตัว ณ บึงทับกระดาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่อบต.วังแดง และอำเภอตรอน ต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำธรรมชาติ เป็นแหล่งอาหารให้แก่ชุมชน และ ประชาชนในพื้นที่ 


Hits: 4
27/08/2564 เวลา13.30น. บ้านพักเด็กฯ และ พมจ.จะลงเยี่ยมเคสแม่เด็กเสียชีวิตด้วยโควิด19 ด.ช.กฤติพงศ์ เพ็ชรภู่ อายุ 5 ปี บ้านเลขที่ 92/1 หมู่ 6 ต.วังแดง เพื่อขอทุนการศึกษาพระราชทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ และขอรับการช่วยเหลือผู้ประปัญหาทางสังคม


Hits: 2
25/08/2564 อบต.วังแดง ได้จัดกิจกรรม พัฒนาสภาพแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการแยกกันหรือกักกันโรค LOCAL QURANTINE ระดับตำบลวังแดง ณ โรงเรียนบ้านหัวดาน หมู่ที่ 8 โดยให้พร้อมกันเพื่อตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ขึงแนวเชือกบริเวณรอบรั้วในจุดที่แนวเชือกเริ่มหย่อน และบางจุดยังไม่มีแนวเชือก และ นำเลื่อนยนต์ เข้าไปตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ นำเครื่องตัดหญ้าเข้าไปตัดหญ้า และนำรถกระเช้า เข้าไปสนับสนุนการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้


Hits: 5
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายปฏิญญา ทองนวม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง รับมอบอาหาร น้ำดื่มผ้าอนามัย ณ.ศูนย์กักกันบ้านหัวดาน ต.วังแดง. ขอบคุณพี่วิทยา บุญดีกุล และป้าประทุม สาน้อย พร้อมทีมงานครับ มีความประสงค์มอบอาหารทุกวันอังคาร-วันศุกร์ช่วง11.00 น.


Hits: 10
วันที่ 13 สิงหาคม 2564  คณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ให้การต้อนรับ สส.ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ พร้อมคณะมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีพได้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 (ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน) ซึ่งการรับมอบถุงยังชีพเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ประชาชนที่มารับถุงยังชีพ ต้องสวมหน้ากาก ผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จุดบริการแอลกอฮอล์เจล และการเว้นระยะห่างทางสังคม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำ ด้วย


Hits: 0
อบต.วังแดง ดำเนินการจัดเตรียมนพร้อม จัดอาหารเครื่องดื่มให้ผู้กักตัวอยู่ที่บ้านตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ได้แก่ 1 รพ.สต.บ้านวังแดง ได้แก่ หมู่1 จำนวน 2 ราย หมู่4 จำนวน 3 ราย หมู่5 จำนวน 6 ราย หมู่9 จำนวน 1 ราย รวม 12 ราย 2 รพ.สต.วังแดง ได้แก่ หมู่8 จำนวน 2 ราย หมู่10 จำนวน 1 ราย หมู่6 จำนวน 5 ราย หมู่3 จำนวน 1 ราย หมู่7 จำนวน 1 ราย รวม 10 ราย


Hits: 11
ศูนย์ปฏิบัติการแยกกักหรือกักกัน (Local Quarantine) ระดับตำบลวังแดง อบต.วังแดง ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ ณ โรงเรียนบ้านหัวดาน เพื่อใช้เป็นสถานที่กักกันโรค สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


Hits: 9
สนง.จัดหางานฯร่วมกับอบต.วังแดงจัดโครงการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะกับวัน และประสบการณ์กิจกรรม1อำเภอ1ภูมิปัญญาหลักสูตร"การทำปลาส้มโบราณ"ระหว่างวันที่ 3-6ส.ค.2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.11


Hits: 16
ศูนย์ปฏิบัติการแยกกักหรือกักกัน (Local Quarantine) ระดับตำบลวังแดง กำหนดให้ วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 น. ให้ทุกคน ร่วมกันความสะอาดอาคารสถานที่ (ห้องเรียน,ห้องน้ำ, พื้นที่ภายใน – ภายนอกอาคาร...ฯลฯ) ณ โรงเรียนบ้านหัวดาน เพื่อทำความสะอาดอาคารสถานที่ ที่จะใช้เป็นสถานที่กักกันโรค จึงขอแจ้งให้ทุกคนนำวัสดุ อุปกรณ์มาทำความสะอาด สถานที่ร่วมกัน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 
Read more...