นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

Q&A
Read more...
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

NoGift.jpg (768×329)                              
                              

                              

 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

09/01/2566 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศราคากลางก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบึงทับกระดาน หมู่ที่ 11 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ประกาศราคากลางRead more...