copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.474 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.456
Categories

Hits: 4
วันที่ 2 เม.ย.61อบต.วังแดง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 13
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังแดง ได้จัดงานมหกรรมการศึกษาและแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย ประจำปี 2561 เข้าสู่การแสดงของเด็กนักเรียนทุกระดับชั้นอนุบาล หลังเวทีเต็มไปด้วยบรรดาคุณแม่และผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาลชั้นอื่นที่มาร่วมงาน วันนี้เป็นวันแห่งความสุขของคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง ที่เห็นเจ้าตัวน้อยสวมชุดปริญญาน่ารัก ขอชื่นชม ยินดีกับทุกๆ ครอบครัว ที่ลูกๆ ของเราสำเร็จการศึกษาในระดับอนุบาล และมุ่งหน้าเตรียมความพร้อมสู่ระดับประถมศึกษา และเชื่อว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังแดง จะได้รับความไว้วางใจจากท่าน ...


Hits: 19
24 มี.ค.61 เวลา 11.00น.สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับประสานขอสนับสนุนรถน้ำล้างทำความสะอาด อุโบสถ วัดบ้านใหม่เยาวชน หมู่ที่ 5 จะมีงานอุปสมบทในวันพรุ่งนี้


Hits: 49
วันที่ 23 มี.ค.61 สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันภัยและเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น... ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ให้การฝึกอบรมในครั้งนี้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี


Hits: 52
ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ เข้ามารับวัคซีนจากอบต.วังแดง เพื่อออกบริการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12


Hits: 8
วันที่21มี.ค.61 เวลา13.30น.กองสวัสดิการสังคมออกพื้นที่พร้อมพมจ.มอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการนางสมหมาย คำทุย 37/3 ม.2 จำนวน 1,500 บาท


Hits: 27
วันที่ 21 มีนาคม 2561ประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณสุข วัคซีนพิษสุนัขบ้า คือวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเรบี (Rabies) โดยมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นพาหะ เช่น สุนัข แมว ลิง ค้างคาว ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะได้รับเชื้อจากการถูกกัดหรือข่วน ตอนนี้วัคซีนมาแล้ว ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ สามารถเข้ามารับวัคซีนได้ที่กองสาธารณสุขได้ตั้งวันนี้


Hits: 28
กองช่าง อบต.วังแดง ออกสำรวจความเสียของถนนในพื้นที่ตำบลวังแดง พร้อมซ่อมบำรุง ซ่อมหลุมหรือรอยแตกบนพื้นถนน หลังจากซ่อมเสร็จแล้วสามารถเปิดการจราจรได้ทันที สร้างความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย


Hits: 22
วันที่ 18 มีนาคม 2561 อบต.วังแดงเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมรูป เสด็จพ่อ ร.5 ริมน่าน อุตรดิตถ์


Hits: 44
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้ออกบริการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12 กำหนดตั้งแต่ 15 มี.ค.61 - 30มี.ค.61


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.474 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.456

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810