copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 492 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.188
Categories

Hits: 8
22/04/2563 อบต.วังแดงออกพื้นที่ ช่วงเช้าได้ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณจัดงาน เพื่อป้องกันไวรัสโควิค-19 ให้กับพี่น้องที่จะไปร่วมงานวัดบ้านใหม่เยาวชน เนื่องจากจะมีงานเผาศพตอนช่วงบ่าย


Hits: 11
ระหว่างเดือนเมษายน 2563 อบต.วังแดง ออกพื้นที่หมู่7 บ้านห้วยพิกุลทอง และวัดเขาเหล็ก จากเหตุการภาวะภัยแล้งที่ยาวนานก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้จัดรถบรรทุกน้ำ ออกให้บริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฏร หมู่บ้านไหนที่ได้รับความเดือดร้อน ติดต่อได้ที่สำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โทร 055-491-506


Hits: 1
16/04/2563 อบต.วังแดง สนับสนุนเจลแอลกอฮอร์, สเปรย์ฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันไวรัสโควิค-19 ให่แก่รพ.สต.วังแดง


Hits: 3
16/04/2563 อบต.วังแดงออกบริการ ตัดกิ่งไม้ที่หักโค่นล้ม ที่โรงเรียนวังแดง


Hits: 6
16/04/2563 อบต.วังแดงนำโดยท่านนายก สมนึก จำปา ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ในบริเวณวัดวังแดง3


Hits: 5
15/04/2563 อบต.วังแดงนำโดยท่านนายก สมนึก จำปา ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ในบริเวณ อบต.วังแดงโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกัน กองเกษตร กองสาธารณาสุข เข้ามาร่วมดูขั้นตอนการ ผสมน้ำยา การพ่นฉีด เพื่อเป็นแนวทางออกฉีดน้ำยาในพื้นที่ตำบลวังแดงทั้ง12 หมู่ร่วมกันต่อไป


Hits: 5
09/04/2563 อบต.วังแดงออกพื้นที่ซ่อมไฟรายทางและตัดแต่งกิ่งต้นไม้.ม.10 บ้านใหม่พัฒนา เพื่อบริการประชาชนและชุมชน


Hits: 4
08/04/2563 อบต.วังแดงนำโดยท่านนายก สมนึก จำปา ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและชุมชน ในบริเวณวัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น ม.6


Hits: 8
04/04/2563 อบต.วังแดงนำโดยท่านนายก สมนึก จำปา ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ในบริเวณ อบต.วังแดง อนามัยบ้านวังแดง ขนส่งอำเภอตรอน และประมงจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 2
03/04/2563 วันนี้เวลาประมาณ17.00น ได้เกิดเพลิงไหม้บริเวณพื้นที่บ้านห้วยพิกุลทอง ม.7 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ รถน้ำ อบต เข้าฉีดน้ำระงับเหตุได้เรียบร้อย


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 492 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.188

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810