นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 21 guests online
Gallery

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.816
Categories

Hits: 26

นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย(อัคคีภัย)

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ลิงลม, โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ลิงลม และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ


Hits: 20
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ออกบริการนอกสถานที่รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 6-21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12


Hits: 33
07/06/66 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม ได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2566 ณ​ อาคารเอนกประสงค์​ ริมบึงทับกระดาน ด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 33
07/06/66 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 เนื่องในวันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ ที่สาธารณประโยชน์ "ป่ารังขี้ปม" หมู่ที่ 10 โดยมีข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้


Hits: 29
วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.วังแดง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุข ของพสกนิกรชาวไทย โดยในช่วงเวลา 07.30 น. ดำเนินกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ช่วงเวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอตรอน


Hits: 23
02/06/66 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง.นำนักเรียน เข้าวัดทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดสัจจาราษฎรบำรุง หมู่ 10


Hits: 28
02/06/66 อบต.วังแดง ขุดลอกคลอง พร้อมทำความสะอาดพื้นถนน พื้นที่บ้านท่าอวน หมุ่ ๑
๑ เพื่อบริหารงานด้านการระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพในการไหลของน้ำ
๒ เพื่อบำรุงรักษาระบบระบายน้ำและรักษาความสะอาดของคลอง
๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในช่วงฝนตก
๔ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสีย


Hits: 38
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โดยนายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่ และคณะครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งประกอบคณะผู้บริหาร โดยนางวรรณา ศรีดำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการบริหาร ศพด. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๙ คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอน การดูแล และการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง


Hits: 25
30พ.ค.2566 กองสวัสดิการสังคม ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุตำบลวังแดงครั้งที่10 กิจกรรมประโยชน์ของสมุนไพร
-การดูแลสุขภาพด้วยพืชพรรณหาง่ายใกล้ตัวผู้สูงอายุ
-การทำมะกรูดหอมใบเตย


Hits: 26
วันที่ 30 พ.ค 2566 งานนโยบายและแผนสำนักปลัด อบต. นำโดย นายวัชรากร มีอุบล รองนายก อบต.วังแดง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.วังแดง ลงพื้นที่ประชุมประชาคม ม.9 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จัดทำข้อบัญญัติประปา ข้อบัญญัติการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมัน


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.816

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810