นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 21 guests online
Gallery

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.816
Categories

Hits: 0

อบต.วังแดง ขุดลอกคลอง พื้นที่ บ้านวังแดง หมู่ 2 เส้นปรายราง เพื่อบริหารงานด้านการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพในการไหลของน้ำ

อาจเป็นรูปภาพของ ต้นไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ต้นไม้ และ พื้นหญ้า
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


Hits: 0

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังแดงอบรมโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่2)

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, แท่นบรรยาย และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, การจัดแสง, ตาราง และ แท่นบรรยาย


Hits: 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุตำบลวังแดง ครั้งที่14กิจกรรมการทำพวงมะโหด แล้วเหรียญโปรยทานจากวัสดุเหลือใช้

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผ้านวม และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, แท่นบรรยาย, โรงพยาบาล และ ข้อความ
+2


Hits: 0

นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกอบต.วังแดง ออกดูงานเจาะบ่อบาดาล บ้านนายมี หมู่ 11 ดำเนินงานโดย นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นโยบายเร่งด่วน โดยมอบหมายให้ฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นำเครื่องจักรกลเร่งขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค ทางอบต.วังแดงต้องขอขอบคุณด้วยครับ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, แคลริเน็ต และ ข้อความ
+2


Hits: 0

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วังแดง ออกพื้นที่ป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ 7

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, หมอก, ถนน, ถนน และ พื้นหญ้า
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน


Hits: 0

อบต.วังแดงจัดส่งบุคลากร ศพด. อบต.วังแดง อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ณโรงแรมสุโขทัย เฮอริเทตจ สนามบิน

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, แคลริเน็ต และ ฟลุต
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ตาราง


Hits: 0

อบต วังแดง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง ระดับอำเภอ ชิงถ้วยและเงินรางวัล งาน ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง ประจำเดือนมิถุนายน ในวันที่ 23 - 24 มิ.ย. นี้ ณ ลานกิจกรรมใต้ต้นฉำฉา โดยทีมหญิงได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยและเงินรางวัลขอแสดงความยินดีด้วยครับ

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยิ้ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยิ้ม และ ข้อความ


Hits: 0

อบต.วังแดง นำโดยนายกวินัย ระนาดเสนาะ ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.วังแดง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ หอประชุมโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, รถยนต์ และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ข้อความ
+2


Hits: 0

อบต.วังแดง นำทีมโดยนายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง และกลุ่มผู้สูงอายุตำบลวังแดง มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาวัยเพชรของเทศบาลตำบลจริม🧓🏻👵🏻

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังเต้นรำ และ ผู้คนกำลังฝึกโยคะ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยิ้ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังเต้นรำ และ ผู้คนกำลังยิ้ม
+4


Hits: 0

อบต.วังแดง ขุดลอกคลอง พื้นที่ บ้านวังแดง
หมู่ 2 เส้นคลองควายและกลบฝังท่อคลองหนองบึงแดงเพื่อบริหารงานด้านการระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพในการไหลของน้ำ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ต้นไม้ และ พื้นหญ้า
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ พื้นหญ้า
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
+2


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.816

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810