copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.455 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.378
Categories

Hits: 193

    นายสมนึก  จำปา นายกอบต.วังแดง พร้อมคณะครู นักเรียน และชาวตำบลวังแดงให้การต้อนรับสมาคมนักข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ประจำปี 2554 ของจังหวัดอุตรดิตถ์       
    รายงานข่าวจากจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่า นายคณิต เอี่ยมระหงส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ร่วมสมทบทุนในการไถ่ชีวิตโค - กระบือ เนื่องในวันสื่อสารมวลชนที่ผู้มีอาชีพสื่อมวลชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมขึ้นที่โรงเรียนบ้านวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์       
   โดยโครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ ครั้งนี้โดยการริเริ่มของนายบรรพต สีหะอำไพ ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายสมภพ สินพิพัทนฤดี นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา รวบรวมเงินสามารถไถ่ชีวิตโคได้จำนวน 9 ตัว ราคาตัวละ 13,000 บาท จากนั้นได้มอบให้กับเกษตรกรที่มีฐานะยากจนนำไปเลี้ยงหากลูกโค - กระบือเกิดขึ้น ก็ให้นำแม่พันธุ์กลับมาคืน เพื่อมอบให้กับเกษตรกรรายอื่นๆต่อไป       
   นอกจากนี้ได้มีการถวายภัตราหารเพลพระสงฆ์และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนพร้อมกับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านวังแดงอีกด้วย


Hits: 220

Re X Ray ตรวจสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง นำโดยนายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.วังแดง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ออกตรวจสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ตำบลวังแดงทุกหมู่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยตำบลวังแดง เป็นผู้ตรวจ และมีการประชุม พูดคุยถึงปัญหา  แนวทางแก้ไข เพื่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดที่ยั่งยืนต่อไป...


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.455 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.378

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810