copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.293 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.515
Categories

Hits: 13
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 อบต.วังแดง ร่วมต้อนรับคณะทหารพัฒนา ช.3 พัน 302 ร่วมดูงานโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ คสช. บ้านหาดกรวด - ห้วยพิกุลทอง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 5
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองช่าง ได้ดำเนินการประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑


Hits: 15
วันที่ 17 ต.ค.61 เวลา 09.00น. สำนักปลัด อบต.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง ผู้นำชุมชน ร่วมกับจิตอาสาบ้านวังแดง ได้ดำเนินการปรับแต่งภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ ซ่อมแซมถนน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งจัดงานประเพณี งานตักบาตรเทโวโลหนะ ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ วัดวังแดง


Hits: 10
คณะครูร่วมกับนักเรียน ชั้นบริบาล อนุบาล1 เรียนรู้นอกสถานที่ ดูวิธีการประดิษฐ์เปรตและสัตว์นรกต่างๆ เพื่อใช้เดินขบวนในวันเทโวโรหะนะ ของชาววังแดง ในวันที่ 25 ตุลาคมนี้


Hits: 27
อบต.วังแดง หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง  
กำนันทุกตำบล  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  นายกเทศมนตรีตำบลตรอน,บ้านแก่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง  และประธานชมรมข้าราชการครูบำนาญอำเภอตรอน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ  หอประชุมอำเภอตรอน


Hits: 11
วันที่ 11 ต.ค.61 เวลา 09.00น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองช่าง ได้ดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่ไประสายไฟและปรับแต่งภูมิทัศน์ให้กับสาธารณสุขอำเภอตรอน


Hits: 26
อบต.วังแดงร่วมช่วยตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ "มาเที่ยวกันเมาะ...มาเลาะริมน่าน"
พาเที่ยวชมบรรยากาศ...ตลาดชุมชนท่องเที่ยว OTOP ที่บ้านใหม่โพธิ์เย็น ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และหยุดยาว เรียกว่าตลาด ช๊อป ชิม ที่ริมน่าน คนในหมู่บ้านมาขายให้เกิดรายได้เสริมในชุมชน และมีไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างคือสะพานไม้ทอดยาวริมแม่น้ำน่านกว่า 1 กิโลเมตรให้ได้เดินชมบรรยากาศริมแม่น้ำ และมีการจุดตะเกียงไฟสวยงาม

ในวันที่ 8 พ.ย. 2561 นี้...จะมีการเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปชมกันได้จ้า


Hits: 6
ผู้แทน อบต.วังแดง เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ ในวันที่ 3-5 ต.ค.61 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี


 SBM Shring (3 pictures)
Hits: 25
5 ตุลาคม เวลา 9.00 น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้มีนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มาร่วมทำกิจกรรมโครงการ SBM Shring สถานีเยาวชนหัวใจสีเขียว ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง


Hits: 6
27 กันยายน 61 เวลา 09:00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 3/2561


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.293 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.515

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810