copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.293 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.515
Categories

Hits: 29
นายชลาวุธ บุญเกตุ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)อุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ ฯ ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามและทรงคุณค่าของประชาชนชาวอำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันรำลึกถึงพระคุณของพืชพันธ์ธัญญาหาร และสายน้ำ โดยการไหลแพไฟจะเริ่มต้นที่ท่าน้ำน่านวัดวังแดง ต.วังแดง และไปสิ้นสุดที่ท่าน้ำ วัดหาดสองแคว ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
 การจัดขบวนแพไฟในครั้งนี้ มีทั้งหมด 7 แพไฟ คือ แพไฟนำร่องน้ำจาก อบต.บ้านแก่ง ชื่อ เอกองค์อัมรินทร์ แพที่ 2 เป็นแพประธานจาก อบต.หาดสองแคว ชื่อ นวมินทรมหาราชา แพที่ 3 แพบริวารจากเทศบาลตำบลบ้านแก่ง ชื่อ ปราชญ์แห่งแผ่นดินแพที่ 4 พบริวารจากเทศบาลตรอน ชื่อ อัครศิลปิน แพที่ 5 จาก อบต.วังแดง ชื่อ ภูมินทร์ภัทรราชัน แพที่ 6 จาก อบต.น้ำอ่าง ชื่อ คุ้นเกล้าประชาสุขสันต์  และแพที่ 7 จาก อบต.ข่อยสูง ชื่อ ราชันแห่งราชา ซึ่งแต่ละแพมีขนาดความยาว 50-60 เมตร ความสูง 10-12 เมตร การล่องไหลแพไฟระยะทางกว่า 12 กิโลเมตรใช้เวลา 4 ชั่วโมง จึงถึงจุดสิ้นสุดที่ท่าน้ำวัดหาดสองแคว


Hits: 17
นายสกุลไชย จุมทอง นายอำเภอตรอน พร้อมด้วยส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีวางพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนายสมนึก จำปา นายกอบต.วังแดง พร้อมสมาชิก พนักงาน ลูกจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย ณ หอประชุมอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 15
นายสกุลไชย จุมทอง นายอำเภอตรอน เป็นประธานเปิดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ท่าน้ำวัดวังแดง 3 ตำบลวังแดง โดยมี นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง หัวหน้าส่วนราชการ  สมาชิก พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ นักเรียน และพี่น้องประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก  เริ่มเปิดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำที่นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่พี่น้องชาวอำเภอตรอน ทำให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่สงบ ร่มเย็น ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอตรอนให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว โดยทั่วไป


Hits: 3
นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับอำเภอตรอน และทุกภาคส่วนราชการ ได้กำหนดจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ และในปี 2561 ตรงกับวันพุธที่ 5 ธันวาคม เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำที่นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่พี่น้องชาวอำเภอตรอน ทำให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่สงบ ร่มเย็น ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอตรอนให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว โดยทั่วไปภายในงาน “ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหาร และสายน้ำ ประจำปี 2561” กิจกรรมเริ่มพิธีเปิดงานวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย การแสดงของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง จำนวน 3 ชุด การแสดงคีตะมวยไทยของเยาวชนตำบลวังแดง จำนวน 1 ชุด การแสดงของกลุ่มแม่บ้านตำบลวังแดง จำนวน 1 ชุด เปิดพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำน่าน โดยนายอำเภอตรอน กิจกรรมร้านค้า ชมกระทงสาย วงดนตรีวาเลนไทน์จูเนียร์ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 พิธีปล่อยแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งการบรรเลงเพลงพระผู้ทรงเป็นนิรันดร สดุดีจอมราชัน สรรเสริญพระบารมี การแสดงรำโดยนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) กิจกรรมร้านค้า ชมกระทงสาย วงดนตรีจันทร์เพ็ญ พร้อมชมขบวนไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 7 หลัง เทียบท่าน้ำวัดวังแดง โดยมีเส้นทางไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ จากท่าน้ำวัดวังแดง 3 ผ่านลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลตรอน ผ่านท่าน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ผ่านลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านแก่งและสิ้นสุดที่ท่าน้ำวัดหาดสองแคว ชมพลุเฉลิมพระเกียรติฯ
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสืบสานงาน ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำน่าน ประจำปี 2561 นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โทรศัพท์ 0 5549 1506


Hits: 24
รองนายก อบต.วังแดงเข้ารับโล่รางวัลอปท.ดีเด่น งานด้านขยะ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในโครงการด้านสาธารณสุข ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความกินดี อยู่ดี และมีความสุขอย่างต่อเนื่อง   วันนี้ (25 ต.ค. 61) ที่ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร นางพรชนิตว์  กาญจนมณีเสถียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้ารับโล่รางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในโครงการด้านสาธารณสุข โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี 2561 จำนวน 15 รางวัล และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 192 แห่ง ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ จึงได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจากทุกจังหวัดทั่วประเทศเข้ารับรางวัลในครั้งนี้


 เทโว 2561 (10 pictures)
Hits: 38
25 ต.ค. 61 อบต.วังแดงสนับสนุนและเข้าร่วมจัดงานใหญ่  ณ วัดวังแดง 3 มีขบวนแห่เทวดา นางฟ้า เปรต อสูรกาย สัตว์นรก ที่ยิ่งใหญ่ พร้อมร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  การแสดงดนตรีย้อนยุค ลิเก และมวยไทย  โดยมีการจัดทำกันมาเป็นประเพณีติดต่อกันมานานกว่า 50 ปี


Hits: 15
ตามที่ พมจ.ออกมาสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ที่ผ่านการพิจารณและได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวนรายละ 2,000 บาท พมจ.อุตรดิตถ์ ได้ออกมามอบเช็คเงินสดในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 จำนวน3รายค่ะ
1.นายบุญนาค ยอดยิ่ง หมู่ที่ 4
2.นางจำรัส วัลลิภาภรณ์ หมู่ที่ 6
3.นางทร เม่นวังแดง หมูที่ 10


Hits: 18
ตามที่ พมจ.ออกมาสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ที่ผ่านการพิจารณและได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวนรายละ 2,000 บาท
จ่ายโดยโอนเข้าบัญชีตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะ
1.นางสาวพิมพ์ผกา เหล็กแย้ม หมู่ที่ 1 
2.นางทิพมล บำเพ็ญสุข หมู่ที่ 3 
3.นายสาธิต ยิ้มอ่ำ หมู่ที่ 6
4.นาทวี ยิ้มหยอก หมู่ที่ 7
5.นางสาวบุษกร พุ่มห่าน หมูที่ 8
6.นางไสว ชาวเวียง หมู่ที่ 12
และทาง พมจ.อุตรดิตถ์ จะออกมามอบเช็คเงินสดในวันที่ 24 ตุลาคม 2561
1.นายบุญนาค ยอดยิ่ง หมู่ที่ 4
2.นางจำรัส วัลลิภาภรณ์ หมู่ที่ 6
3.นางทร เม่นวังแดง หมูที่ 10


Hits: 25
ผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.ทุกท่าน  ขอร่วมน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “ปิยะมหาราช” เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอตรอน


Hits: 31
อบต.วังแดง นำโดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมใจกันพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าและกวาดที่ทำการในวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 61


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.293 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.515

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810