copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 492 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.188
Categories

Hits: 0
เมื่อวันที่ 2 พ.ค.62 เวลา 14.20น. สำนักปลัด งานป้องกันฯ ได้รับแจ้งว่าได้เกิดเหตุไฟไหม้ป่าก่อไผ่บริเวณข้างวัดบ้านใหม่บ้านโพธิ์เย็นหมู่ที่ 6 จุดเกิดเหตุบริเวณริมแม่น้ำกำลังจะลุกลามเข้าหลังวัดและสวนผลไม้ของชาวบ้าน อบต.วังแดงได้นำรถน้ำพร้อมแจ้งประสานงานขอรับการสนับสนุนรถน้ำดับเพลิงจากเทศบาลตรอน เข้าระงับเหตุร่วมกันฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามขยายเป็นวงกว้าง ด้วยความทุกลักทุเล เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่อำนวยในการปฏิบัติหน้าที่ ในเวลาต่อมาเพลิงได้สงบลง ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงประมาน 35 นาที ค่าความเสียครั้งนี้  1. มีกอไผ่จำนวน 3 กอ   2.สวนผลไม้เสียหายบางส่วน    สาเหตุการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้จากการสอบถามประชาชนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ น่าจะเป็นคนนอกพื้นที่มาเอารังผึ้งตามต้นไม้ ทำการจุดไฟเพื่อเอารังผึ้งจึงทำให้เกิดเหตุไฟไหม้  ผลการปฏิบัติหน้าที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค


Hits: 0
1พ.ค.62 เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแดง รุ่นที่ 1ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอตรอน ท่านสกุลไชย  จูมทอง มาเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
1.  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
2.  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
3. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
5. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ
6. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดต่อไป 

      ประโยชน์ที่ผู้สูงอายุได้รับจากโรงเรียนผู้สูงอายุ
 1. ด้านสุขภาพร่างกาย ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย ลดระยะเวลาการพึ่งพาผู้อื่น อายุยืน  
 2. ด้านจิตใจ ช่วยให้คลายเหงา จิตใจกระชุ่มกระชวย สดชื่น รู้สึกภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่า ความสามารถของตนเอง มีมุมมองเชิงบวกต่อตนเอง
 3. ด้านสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่างวัย ได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกกของกลุ่ม
 4. ด้านจิตปัญญา รู้เท่าทันและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย
 5. ด้านเศรษฐกิจ เรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ ช่วยเหลือตนเองต่อไป


Hits: 0
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อบต.วังแดงเข้าร่วม พิธีปลงผมนาค-พิธีเทศน์สอนนาค ในพิธีบรรพชาอุปสมบท และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธี บรมราชาภิเษก โดยมี พระมหามงคล กตปุญฺโญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระอุดมปิฏก เจ้าคณะอำเภอพิชัย เป็นเเสดงเทศน์สอนนาค ณ วัดมงคลนิมิตร ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
ระหว่าง ๒-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒


Hits: 0
28เม.ย.62 สำนักปลัด ร่วมกับ กองช่าง ติดตั้งป้ายถวายพระพรชัยมงคล เนื้องในงานราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


Hits: 0
่28เม.ย.62 เวลา 13.30 น. สำนักปลัด งานป้องกัน ได้รับประสานว่าได้เกิดเหตุไฟไหม้ข้างทางบริเวณหน้าร้านประดับพันธ์ไม้ หมู่ที่9 จนท.ดับเพลิงได้นำรถน้ำเข้าพื้นที่เกิดเหตุ และสนธิกำลังกับทางเทศบาลตรอน ได้ทำการฉีดน้ำดับไฟข้างทางไม่ให้ลุกลามเป็นวงกว้างได้ทำการควบคุมเพลิงไว้ได้ทันในเวลาต่อมาเพลิงได้สงบลง


Hits: 0
26 เม.ย.62 เวลา 15.30น. สำนักปลัด งานป้องกัน ได้รับแจ้งจากนายสมชาญ กลิ่นหอม ว่าได้เกิดเหตุไฟไหม้หญ้าแห้งและกอไผ่ ไฟกำลังจะลุกลามเข้าบ้านเรือน ได้นำรถดับเพลิงเข้าพื้นที่เกิดเหตุ พบว่า มีรถดับเพลิงของเทศบาลตรอนกำลังฉีดน้ำสกัดไฟ และได้ร่วมกันฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างเร่งด่วน ใช้เวลาควบคุมเพลิงประมาณ30 นาทีและในเวลาต่อมาเพลิงได้สงบลง และได้ฉีดน้ำกันไฟบริเวณรอบๆบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลาม


Hits: 0
26 เม.ย.62 อบต.วังแดง รณรงค์ใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์


Hits: 0
วันเสาร์ที่ 20 เม.ย.62 เวลา 10.00น. สำนักปลัด งานป้องกันฯ ร่วมกับกองช่อง ดำเนินการตัดกิ่งต้นไม้ที่ไปพาดสายไฟฟ้าสาธารณะในหมู่ที่ 9 บ้านป่าควง


Hits: 0
ส.ท.เชิดพงษ์ แดงกองโค จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานยอดสำรวจความเสียหายเหตุวาตภัย ในพื้นที่ตำบลวังแดง ดังนี้ 
 (1.)หมู่ที่ 3 - บ้านเรือนเสียหายจำนวน 1 หลัง ,โรงเลี้ยงสัตว์(วัว) จำนวน 1โรง 
 (2.)หมู่ที่ 4 - บ้านเรือนเสียหายจำนวน 4 หลัง 
 (3.)หมู่ที่ 6 - บ้านเรือนเสียหายจำนวน 33 หลัง 
 (4.) หมู่ที่ 10 - โรงเลี้ยงสัตว์ (วัว) จำนวน 1 โรง 
 (5.) หมู่ที่ 11 - บ้านเรือนเสียหายจำนวน 4 หลัง 
 (6.) หมู่ที่ 12 - บ้านเรือนเสียหายจำนวน 7 หลัง ,โรงเลี้ยงสัตว์(ปลา) 1 โรง


Hits: 0
วันที่ 18 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันแห่งชาติครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562 “ครอบครัวสุขสันต์ สานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ” ซึ่งทาง อบต.วังแดง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยส่งตัวแทนผู้สูงอายุเข้าร่วม ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 492 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.188

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810