copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 492 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.188
Categories

Hits: 0
วันที่ 15 พ.ค. 62 เวลา 08:30 น. อบต.วังแดง นำโดยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก โดยทางอบต.วังแดงได้ทำการปลูกต้นไม้และแจกน้ำดื่มให้กับผู้ที่เข้าร่วม ณ หมู่ที่ 8 บ้านหัวดาน ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 0
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแดง รุ่นที่1  สัปดาห์ที่3
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โดยมีการร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย


Hits: 0
วันที่ 10 พ.ค.62 เวลา 16.16น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้มอบให้ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปมอบสังกะสีจำนวน 1 แผ่นให้กับน.ส.สมฤทัย ยศปัญญา 209 หมู่ที่ 3 ต.วังแดง ผู้ประสบเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 7 พ.ค 62


Hits: 0
วันที่ 10พ.ค.62 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เม.ย.62 ที่ผ่าน จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ อบต.วังแดง


Hits: 0
วันที่ 10 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น สำนักปลัด ร่วมกับ เยาวชน TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรม สร้างรายได้ (อบรมทำขนม) ซึ่งมีกลุ่มเยาวชน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 7 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


Hits: 0
วันที่ 9 พ.ค.62 เวลา 14.30 น.สำนักปลัด งานป้องกัน ได้รับแจ้งเหตุว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ข้างทางและกำลังจะลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชน ณ ทางแยกด่านตราชั่งขาเข้าหมู่บ้านห้วยพิกุลทอง งานป้องกันได้นำรถน้ำดับเพลิงเข้าพื้นที่ระงับเหตุร่วมกับ อบต.น้ำอ่าง และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ตรอน สภ.ป่าคาย และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชนจำนวน 3 หลังคาเรือน ในเวลาต่อมาเพลิงได้สงบลงและควบคุมเพลิงไว้ได้


Hits: 0
วันที่ 9 พ.ค.62 เวลา 10.00น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้ส่งมอบสังกะสี ให้กับนาย สงวน นพรัตน์ บ้านเลขที่ 148 ม.11 ต.วังแดง ผู้ประสบเหตุวาตภัยที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยในวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา


Hits: 0
วันที่ 8 พ.ค.62 เวลา 15.30น.สำนักปลัดในนามตัวแทน อบต.วังแดง ได้ส่งมอบสังกะสี ให้กับผู้ประสบเหตุวาตภัยนางทิฆัมพร เชื้อต่าย ในหมู่ที่ 10 ประสบเหตุวาตภัยคอกเลี้ยงวัวได้รับความเสียหายทั้งหลัง ในวันที่ 7 พ.ค. ที่ผ่านมา


Hits: 0
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแดง รุ่นที่1  สัปดาห์ที่2
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โดยมีการร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย


Hits: 0
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมอำเภอตรอน โดยมี นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน เป็นประธานในพิธี


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 492 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.188

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810