copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 556 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.342
Categories

 Kick off (2 pictures)
Hits: 4
21 ธันวาคม 2563 อบต.วังแดงเข้าร่วมเปิด กิจกรรม Kick off มอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” และขอส่งมอบการ์ดของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.บ้านวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 2
อบต.วังแดงร่วมเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบสานภูมิปัญญา นานาวัฒนธรรม ก้าวล้ำนำสู่ สูงวัยใจเกินร้อย ประจำปี 2563 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลจริม


Hits: 2
12 ธันวาคม 2563 อบต.วังแดงร่วมกรมเจ้าท่า ออกพื้นที่มาตรวจสอบการขอใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ แพสูบน้ำ และแพสูบน้ำประปา ในเขตพื้นที่ตำบลวังแดง


Hits: 1
11ธันวาคม 2563 เมื่อเวลา 15.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกระงับเหตุไฟไหม้บริเวณสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านวังแดง


Hits: 8
ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์และนักท่องเที่ยว ชม "ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ" งดงามตระการตาเหนือลำน้ำน่าน หนึ่งเดียวในโลก วันนี้ (5 ธ.ค. 63) นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2563 โดยมี นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง รายงานการจัดงานในครั้งนี้ และมีผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ณ บริเวณท่าน้ำวัดวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ สำหรับการจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำที่นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่พี่น้องชาวอำเภอตรอน ทำให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่สงบ ร่มเย็น ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอตรอน ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว กิจกรรมภายในงานฯ ประกอบด้วย การแสดง แสง สี เสียง ชมพลุเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีจุดเทียนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ขบวนไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 7 หลัง เทียบท่าน้ำวัดวังแดง โดยมีเส้นทางไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ จากท่าน้ำวัดวังแดง ผ่านลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลตรอน ผ่านท่าน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ผ่านลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านแก่ง และสิ้นสุดที่ท่าน้ำวัดหาดสองแคว


Hits: 3
1 - 4 ธ.ค 2563 พนักงาน ลูกจ้าง อบต.วังแดงร่วมกัน ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ประดับธง บริเวณสำนักงาน บึงทับกระดาน หน้าวัดวังแดง สะพานวังแดง และไหล่ทาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำประจำปี 2563


Hits: 3
โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ หลักสูตร "การแปรรูปสมุนไพรและการนวดคลายเครียด" ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย 2563 ณ ห้องประชุม อบต.วังแดง โดยวันนี้จัดกิจกรรมการทำยาดมยากม่อง


Hits: 2
26/11/2563 อบต.วังแดงร่วมกับอำเภอตรอน เข้ากิจกรรมจิตอาสากิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำประจำปี 2563 ณ สะพานบ้านวังแดง


Hits: 2
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เมื่อเวลา 19.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกระงับเหตุไฟไหม้ต้นไม้ข้างทางบริเวณทางโค้งต้ นยาง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่โพธิ์เย็น


Hits: 3
18/11/2563 กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ รพ.สต.วังแดง ,รพ.สต.บ้านวังแดง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หรือ Cg ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ม. 1,2,3,8,9,11


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 556 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.342

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810