copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 556 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.335
Categories

Hits: 1
วันที่ 26 ส.ค.62 อบต.วังแดง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ และฝึกด้านอาชีพเพิ่มรายได้ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีผู้เข้าร่วมทั้ง 12 หมู่บ้านจำนวน 60คน
กองสวัสดิการสังคม นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายก อบต.วังแดง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อการเข้าถึง การใช้ประโยชน์และสวัสดิการในด้านต่างๆ ของคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน “กิจกรรมการทำยาดม ยาหม่องสมุนไพรและน้ำมันเหลือง”ณ อาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (NCD) รพ.สต.วังแดง


Hits: 10
วันที่ 26 ส.ค.62  กองการศึกษาจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะครู​บุคลากรการศึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก​ อบต.วังแดง​ ระหว่างวันที่​26-27 สิงหาคม​2562 ณ​ จังหวัดสุโขทัย นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายก อบต.วังแดง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง (กิจกรรมผูกผ้า จับจีบผ้าและการจัดดอกไม้) ณ ห้องประชุม อบต.วังแดง


Hits: 9
วันที่ 26 ส.ค.62 เวลา 00.15 น.     สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีว่า ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนของ นางสายฝน สาน้อย บ้านเลขที่ 275/1  ม.3 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ จึงได้ประสานแจ้ง จนท.ดับเพลิง อบต.วังแดง และ จนท.ดับเพลิงเทศบาลตรอน ออกระงับเหตุ ในที่เกิดเหตุเป็นบ้าน 2 ชั้น ครึ่งไม้ครึ่งปูน พบเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง โดยมีรถดับเพลิงจากเทศบาลตรอน อบต.วังแดง นายก อบต.วังแดง ปลัด.อำเภอตรอน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ผช.ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่กู้ภัยวัดหมอนไม้ เจ้าหน้าที่มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ ต่างเร่งระดมช่วยกันฉีดน้ำไม่ให้ลุกลามไปบ้านใกล้เรือนเคียงใช้เวลาดับเพลิงนานกว่า 2 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ส่วนสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ จนท.ตำรวจได้สอบถามจากผู้อาศัยในบ้านและผู้เห็นเหตุการณ์ ในเบื้องต้นสันนิฐานว่า น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ส่วนทรัพย์สินภายในบ้านเสียหายทั้งหลัง รถยนต์เก๋งอีก 1 คัน มูลค่าความเสียหายทั้งหมดมูลค่ากว่า 7 แสนบาท ในเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด จนท.ตำรวจได้นำสายกั้นในที่เกิดเหตุ เพื่อรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเหตุเกิดเพลิงไหม้ต่อไป


Hits: 4
23 ส.ค. 62 อบต.วังแดง ร่วมแต่งกายผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย


Hits: 3
22 ส.ค. 62 อบต.วังแดง จัดอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน โดยหลัก 3Rs ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม อบต.วังแดง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตะหนักถึงการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและช่วยลดปริมาณขยะในชุมชนได้ มีประชาชนเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 60 คน


Hits: 5
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 อบต.วังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ร่วมกันจัดกิจกรรมให้โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนาย เกียรติชัย ยาท้วม เจ้าพนักงานสาธารณะสุข แพทย์แผนไทย รพ. ส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง ได้ให้ความรู้การทำลูกประคบสมุนไพรไทย เพื่อนำไปใช้


Hits: 3
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 อบต.วังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง พร้อมพนักงานฯ ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมสาธารณะประโยชน์พัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (บึงทับกระดาน) โดยร่วมปลูกดอกคูณนายตื่นสายเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับผู้ที่แวะเข้ามาพักผ่อนหรือจัดกิจกรรมต่างๆ


Hits: 4
วันที่ 20-21 ส.ค.62 เวลา 09.00น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองช่าง สนับสนุนรถกระเช้าและเครืองมืออุปกรณ์ ได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ที่ไประสายไฟและตัดแต่งต้นไม้รอบๆอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง


Hits: 7
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายก อบต.วังแดง. ให้การต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2562 โดยมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวเด็กพิการ จำนวน 25 ราย ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 4
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและสมควรได้รับการสงเคราะห์ในพื้นที่ตำบลวังแดง จำนวน 2 ราย คือราย ด.ญ นับดาว นวลเกลื่อน และ ด.ญ ฐิติวรกานต์ พรมเทียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 556 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.335

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810