นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 29 guests online
Gallery

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.819
Categories

Hits: 44
17/10/2565 “มีทุกข์ร่วมปรึกษา มีปัญหาช่วยกันแก้ไข”วันนี้ อบต.วังแดง ลงพื้นที่ เข้ามาแก้ไขดินคอสะพานทรุดที่หมู่8 บ้านหัวดานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ


Hits: 64
13 ตุลาคม 2565 ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ดังนี้ 
– ​เวลา 07:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 
– เวลา 18:30 น.ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอตรอน เป็นประธานจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอตรอน


Hits: 60
11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง ได้ให้การสนับสนุนงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานที่มีมา ในอดีต โดยเริ่มต้นจากการจัดงานขนาดเล็ก จนกระทั่งได้พัฒนาเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นตามลำดับ และได้รับความร่วมมือจากวัด โรงเรียน ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสนับสนุนในการ จัดประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากนางกรรณชนก ขวัญนาง ปลัดอำเภอตรอน (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2565


Hits: 34
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด นิติกรและกองสวัสดิการ อบต.วังแดง ลงพื้นที่มอบห้องน้ำให้ กับผู้พิการที่ได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการตำบลวังแดง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2565 ได้แก่ นางพุด เกิดแก้ว หมู่ที่ 8 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 38
10/10/2565 สภ.ตรอน ภ.จว.อุตรดิตถ์ พ.ต.ท. ธาวิน สุขพูล รอง.ผกก.ป.สภ.ตรอน ได้มาตรวจเยี่ยม ชี้แนะแนวทาง วิธีปฏิบัติ เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน มีบุคคลอันตรายบุกเข้าโรงเรียน โดยมีข้อชี้แจง ดังนี้ 
 1.แนวทางการปฏิบัติตัว เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดังกล่าว ควรจัดให้มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุ 
 2.ชี้แจงสายด่วนเบอร์โทรของ สภ.ตรอน เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ยังได้นำของบริโภค (ขนม) มอบให้แก่ ศพด.อบต.วังแดง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรของศูนย์


Hits: 16
7/10/2565 นำโดย นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ได้เชิญ อปพร.มาประชุมดำเนินการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่งานประจำปี ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ในวันที่ 10-11 ต.ค 65 วัดดอยสวรรค์ และวัดวังแดง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในพื้นที่ต่อไป


Hits: 29
 7/10/2565  เจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ลงพื้นที่ ติดป้ายห้ามรถบรรทุก หนักเกิน 21 ตันผ่าน เส้นบ้านใหม่เยาวชนไปบ้านหนองจะเข้ เพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทรุดตัวของถนน ป้องกันไม่ให้ถนนเกิดความเสียหาย เป็นการรักษาอายุการใช้งานของถนนในระยะยาว ต่อไป


Hits: 39
07/10/2565 วันนี้กองสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้ล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกต้อง


Hits: 21
04/10/2565 “มีทุกข์ร่วมปรึกษา มีปัญหาช่วยกันแก้ไข”วันนี้นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง สั่งการกองช่าง ลงดูพื้นที่ ซ่อมแซมถนนวังแดงหมู่3-11ปรับพื้นที่แทนพื้นที่เก่าที่ชำรุดเป็นหลุ่มเป็นบ่อน้ำขัง พี่น้องใช้สัญจรไปมาลำบาก แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่


Hits: 36
เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างสังกัด อบต.วังแดง จัดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.819

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810