copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

Gallery

In total there are 565 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.582
Categories

Hits: 14
23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอตรอน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร..ตำรวจ..กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศล ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม *ช่วงเย็น*ร่วมจุดเทียนและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ โดยมี นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอตรอน


Hits: 7
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ สวนสาธารณะบึงทับกระดาน โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ภายในสวนสาธารณะ


Hits: 4
วันที่ 21 ต.ค.62 เวลา 10.30น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ อสม.ม.10 กำจัดและล้างทำความสะอาดโรงเรือนของนายอัมพร มะณีป่ำ ซึ่งมีนกพิราบอาศัยและมีขี้นกเป็นจำนวนมากส่งกลิ่นเหม็นและยังเป็นที่สะสมเชื้อโรคต่างๆ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อย


Hits: 9
วันที่13-14 ตุลาคม 2562 อบต.วังแดงสนับสนุนและเข้าร่วมจัดงานใหญ่ วันเทโว ณ วัดวังแดง 3 มีขบวนแห่เทวดา นางฟ้า เปรต อสูรกาย สัตว์นรก ที่ยิ่งใหญ่ พร้อมร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงดนตรีย้อนยุค ลิเก และมวยไทย สอยดาวลุ้นโชค โดยมีการจัดทำกันมาเป็นประเพณีติดต่อกันมานานกว่า 50 ปี 


Hits: 15
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมงานการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. โดยประธานในพิธี นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน พร้อมด้วยนางธนพร จูมทองนายกกิ่งกาชาดอำเภอตรอน/คณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกฯในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพิธีทำบุญตักบาตร จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ถวายเครื่องไทยธรรม และทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และเวลา 19.20 น. ประธานในพิธี นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน พร้อมด้วยนางธนพร จูมทองนายกกิ่งกาชาดอำเภอตรอน/คณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนและรับชมวีดิทัศน์ “สารคดีภาพประกอบเพลง”เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีประชาชนอำเภอตรอน เข้าร่วมกิจกรรม  ณ หอประชุมอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 15
วันที่ 10 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนายสมนึกจำปา นายก อบต.วังแดง ร่วมกิจกรรมบำเบ็ญประโยชน์สาธารณะ จิตอาสา เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม ณ สะพานวังแดง หมู่ 11 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 19
วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ศป.ปส.อบต.วังแดง นำโดยนายกสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ร่วมกับ ปปส.ภาค 6 , ศป.ปส.อ.ตรอน และโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ลงพื้นที่ตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยงนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 - ม.3 จำนวนทั้งสิ้น 139 คน ผลการตรวจไม่พบสารเสตติดในนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง


Hits: 24
วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงนำโดยนายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง รองนายก อบต.วังแเดง หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานสังกัด อบต.วังแดง โดยได้รับเกียรติจากนายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอเป็นเกียรติร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอัคคีภัย ให้กับนางสายฝน สาน้อย จำนวนเงิน 50,000 บาท และนางสาววันทนา แสงทอง จำนวน 7,590 บาท หมู่ที่ 3 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ และได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่บ้านประสบภัย


Hits: 12
วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงนำโดยนายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ อบต.วังแดง


Hits: 8
วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงนำโดยนางพรชนิตว์  กาญจนมณีเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณจากนายสกุลไชย  จูมทอง นายอำเภอตรอน โดยรับโล่และประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่น ระดับจังหวัด และผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่ยระดับอำเภอ นางนิตยา  จัดกัด และผู้บันทึกข้อมูล จปฐ ดีเด่นระดับอำเภอ นางสาวพิมพ์ประภา  เผื่อนยิ้ม นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.วังแดง


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 565 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.582

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810