copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 556 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.335
Categories

Hits: 3
วันที่ 8 ธันวาคม 2562 นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่เดชาชัย ปัญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4 ตำบลวังแดง เป็นประธานมอบรางวัลพร้อมใบประกาศให้กับผู้ที่ชนะการประกวดนกหัวจุก ณ สถานที่บริเวณตลาดน้ำเต้า หน้าอำเภอตรอน


Hits: 31
ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา "ไหลแพไฟ วันพ่อแห่งชาติ”  พิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ"  ปีที่21 หนึ่งเดียวในไทย ท้องถิ่นอำเภอตรอน 7 แห่ง ร่วมพสกนิกรรำลึกเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.9
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 62 ที่บริเวณริมแม่น้ำน่าน ท่าน้ำหน้าวัดวังแดง หมู่ 3 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  นายไพบูลย์  วีรบุตร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนแพไฟเฉลิมพระเกียรติ ในงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่9 แห่งราชวงศ์จักรี ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม “วันพ่อแห่งชาติ” 
ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ริมน้ำน่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง นายเกรียงไกร  กิจประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแก่ง พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างและพสกนิกรชาวไทยในพื้นที่อำเภอตรอน ร่วมจุดเทียนชัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่9 แห่งราชวงศ์จักรี และเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ อย่างหาที่สุดมิได้
อำเภอตรอนมีแม่น้ำน่านไหลผ่าน อันเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประชา ชนมาโดยตลอด เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์และราษฎรอำเภอตรอน จึงร่วมกันน้อมรำลึกประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และตอบแทนบุญคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ที่ยังความอุดมสมบูรณ์ทำให้ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่อำเภอตรอน ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้น ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติที่จัดขึ้นครั้งนี้ ได้จัดติดต่อกันมาเป็นเวลานานถึง 21 ปีแล้ว
โดยมีท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลตรอน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านแก่ง อบต.วังแดง อบต.หาดสองแคว อบต. ข่อยสูง และอบต.น้ำอ่าง ร่วมจัดแพไฟเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 7 หลัง ปล่อยลงในแม่น้ำน่าน ตามจุดท่าน้ำทั้ง 5 แห่ง ที่ขบวนแพไฟไหลผ่าน ตั้งแต่จุดท่าน้ำวังแดง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นขบวนไหลแพไฟออกเดินทาง,จุดท่าน้ำเทศบาลตรอน, จุดท่าน้ำ อบต.บ้านแก่ง, จุดท่าน้ำเทศบาลบ้านแก่งและท่าน้ำวัดหาดสองแคว ด้วยระยะทาง12 กิโลเมตร นานกว่า 5 ชั่วโมง จึงเดินทางตามสายน้ำมาถึงยังท่าน้ำวัดหาดสองแคว


Hits: 9
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ข้าราชการ พนักงาน อบต.วังแดง พร้อมกับชาวบ้านตำบลวังแดง หมู่3 และหมูู่11 เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ บริเวณวัดวังแดงหมู่3 เพื่อจัดเตรียมสถานที่ และปรับสภาพแวดล้อมที่จะใช้จัดงานประเพณีไหลแพไฟ เฉลิมพระเกียรติ และรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมงานในระหว่างวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2562


Hits: 2
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ข้าราชการ พนักงาน อบต.วังแดง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 2
วันที่30 พ.ย.62 เวลา 13.30น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งประสานจาก นายก อบต.วังแดง ว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ทุ่งนา เหตุเกิดบริเวณ คอกวัวยายทองย้อย เจียงกองโค หมู่ที่ 3 จนท.ขับรถน้ำ จึงได้น้ำรถเข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้ พบเปลวไฟขยายวงกว้างประมาน 10 กว่าไร่ ลุกลามเกือบเข้าป่าอ้อย ป่าไผ่ จนท.ฉีดสกัดเป็นแนวกันไฟ ใช้เวลานานประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง เพลิงจึงสงบลง สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ส่วนสาเหตุเบื้องต้นนั่น คาดว่ามีชาวบ้านมาจุดไฟเผาวัชพืช เผาหญ้าแห้งในทุ่งนา จากนั้นไฟลุกลามได้ขยายเป็นวงกว้างจนเป็นเหตุดังกล่าว


Hits: 12
วันที่26 พ.ย 62 เวลา 13.00น.นพ.พีรสันต์ ปั้นก้อง ผอ.รพ.ตรอน ได้มอบหมายให้ พญ.สุภัชฌา คำก้อนแก้ว รอง ผอ.รพ.ตรอน คุณรุจิชญาน์ หน.กลุ่มการพยาบาล คุณมะลิ หน.งานคุณภาพ นางฐาวรัตน์ หน.ER เข้าพบ นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ประธานสภา และทีมผู้บริหาร เพื่อนำเสนอการจัดตั้ง การบริการการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.วังแดง ท่านนายกฯและทีมผู้บริหารมีความเข้าใจถึงความสำคัญและมีการวางแผนในการจัดตั้งการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.วังแดง คาดว่าถ้าไม่ขัดต่อข้อระเบียบในการใช้งบสะสมของ อบต.จะเริ่มได้ภายในปี63 ในการนี้ท่าน รพ.ตรอน ขอขอบคุณ คุณสมถวิล แพรขาว หน.สำนักระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุตรดิตถ์และคุณพงศธร สมบูรณ์ จาก สสจ.อต.เป็นอย่างสูง ที่ได้มาให้ข้อแนะนำการจัดตั้งหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้กับ อบต.วังแดง


Hits: 19
เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดงและสำนักปลัด จัดโครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในกลุ่ม องค์กรต่างๆ ในตำบลวังแดง ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ไร่จันทร์แรมรีสอร์ท ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก และเกิดความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 48 คน


Hits: 2
วันที่19 พ.ย.62 อบต.วังแดง นำโดยนางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายกอบต.วังแดง ร่วมอำเภอตรอน และหน่วยงานราชการอุตรดิตถ์ โดยนำเงินช่วยเหลือ สิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสาร เครื่องมือปฐมพยาบาล มอบให้ผู้ประสบภัย นายมี โหมดเหลี่ยม บ้านเลขที่ 109/4 ม.1 ต.วังแดง อำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์ จุดเกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ถูกไฟไหม้ ทั้งหลัง จำนวน1หลัง


Hits: 7
วันที่19 พ.ย.62 เวลาประมาณ 11.00น. สำนักปลัด งานป้องกันได้รับรายงานว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนของนายมี โหมดเหลี่ยม บ้านเลขที่ 109/4 ม.1 ต.วังแดง อำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์ จุดเกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ถูกไฟไหม้ หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิง อบต.วังแดง และเทศบาลตรอน ได้ระดมรถดับเพลิงเข้าไปฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิง ไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านข้างเคียง แต่การเข้าพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะซอยค่อนข้างแคบ เจ้าหน้าที่ใช้เวลาควบคุมเพลิงประมาณ ประมาณ 1 ชั่วโมง จากการสำรวจความเสียหายเบื้องต้นได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน1หลัง


Hits: 2
วันที่ 18 พ.ย.62 เวลา 13.45น.สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สนับสนุนรถบรรทุกล้างทำความสะอาดพื้นสนามฟุตซอลและฟื้นสนามบอลเลย์ โรงเรียนบ้านวังแดงสหจิตรวิทยาคาร สำหรับจัดเตรียมสถานที่จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเครือข่ายเมืองตรอน 2


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 556 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.335

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810