copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 556 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.342
Categories

Hits: 8
วันที่ 10 ม.ค.63 นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้าร่วมรับพิธี พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 6
วันที่ 3 ม.ค.63 เวลา 08.30น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้มอบหมายให้ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับใบประกาศเกียรติคุณ จุดบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้ร่วมตั้งจุดบริการประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ในระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.62 - วันที่ 2 ม.ค. 63 ได้รับมอบจากท่านนายอำเภอตรอน


Hits: 35
วันที่ 28 ธ.ค.63 เวลา 11.30น. ทางบริษัท กรีน เพาเว่อร์ จำกัด โดยผู้แทนว่าที่ ร้อยตรีหญิง ศุภานัน สิงห์หนู และเจ้าหน้าที่ มามอบน้ำดื่มให้กับจุดบริการประชาชน หน้าจุดตรวจ อบต.วังแดง จำนวน 10 ลัง อบต.วังแดง ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับHits: 12
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตั้งธงแดงตามจุดเสี่ยง,ติดตั้งป้ายจุดตัดข้ามทางรถไฟ,ติดตั้งป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน จัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี63 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ขอรายงานผลการปฎิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการโครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ประจำวันศุกร์ที่ 27 ธ.ค.63 ตั้งแต่เวลา 08.00-00.30น. ดังนี้ 1. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายไวนิล จำนวน 12 หมู่บ้าน 2. ติดตั้งป้ายจุดตัดข้ามทางรถไฟ จำนวน 3 จุด (จุดบ้านท่าอวน ม.1,จุดบ้านใหม่เยาวชน ม.5 ,จุดบ้านป่าควง ม.9) 3. ติดตั้งธงแดงตามจุดเสี่ยง จำนวน 4 จุด ดังนี้( 1.)ทางโค้งบ้านท่าอวน ม.1 , (2.)ทางโค้งบ้านวังแเดง ม.2 ,(3.)ทางโค้งบ้านวังแดง ม.3 ,(4)ทางโคงหน้าประมงน้ำจืด 4. ดำเนินการตามมาตราการ 1ร. 2ส 3ข. 4ม. (10รสขม) ดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์รณรงค์กับผู้ขับขี่รถจักรยายนต์ จำนวน 5 คัน 2. ประชาสัมพันธ์รณรงค์กับผู้ขับรถยนต์ จำนวน 5 คัน 5. วันเสาร์ที่ 28 ธ.ค.63 เวลา 01.30 น. ได้เหิดเหตุรถยนต์ตกข้างทางบริเวณ หน้าศาลท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก บ้านวังแดง หมู่ที่ 3 เบื้องต้นบาดเจ็บ 1 ราย ชื่อนายอภิชาติ โพธิ์โชติ 36/3 หมู่ที่ 8 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน กู้ชีพตรอนได้นำส่ง รพ.อต. 

Hits: 8
17 ธันวาคม 2562 อบต.วังแดง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผอ.กองช่าง ปลัดอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้ได้รับผล
กระทบ ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชนพื้นที่ ม.2 เรื่อง เหตุรำคาญ น้ำเสีย


Hits: 2
16 ธันวาคม 2562 อบต.วังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง และกองสวัสดิการสังคมร่วมกับพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องผู้กู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 2 ราย ได้แก่ 
1. นางแสวง ภู่ปาน อายุ 64 ปี ที่อยู่ 58/1 ม.6 
2.นางจำลอง ใบบัว อายุ 63 ปี ที่อยู่ 50 ม.7


Hits: 5
16 ธันวาคม 2562 อบต.วังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอตรอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังแดงสถานีตำรวจภูธรตรอน จัดโครงการ กิจกรรมในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.วังแดง ปฏิบัติการ Re X-Ray ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกับผู้ผ่านการบำบัดและกลุ่มเสี่ยงพื้นที่ตำบลวังแดง ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังแดง โดยมีกลุ่มเป้าหมายส่งตรวจปัสสาวะทั้งสิ้น 12 หมู่บ้่านในพื้นที่ตำบลวังแดง 


Hits: 10
3 ธันวาคม 2562 เวลาประมาณ9.00น. นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมเปิดงานกีฬาของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน2 ที่สนามโรงเรียนบ้านวังแดงสหจิต


Hits: 4
คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑา ตำบลวังแดงต้านยาเสพติดร่วมกับโรงเรียนกลุ่มเมืองตรอน 2 ณ โรงเรียน บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ในระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 ซึ่งในวันที่ 11 ธ.ค. 2562 ผลการแข่งขันวิ่งเปรี้ยว อบต.วังแดง แพ้ ร.ร.วังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 2-0 และการแข่งขันฟุตบอล 7 คน อบตจ.วังแดงชนะ ร.ร.บ้านท่าอวน 6-5


 Zero Tolerance (4 pictures)
Hits: 10
Zero Tolerance คนไทย ไม่ทนต่อการทุจริต วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความตระหนักของผู้คนในเรื่องการทุจริต อันส่งผลกระทบต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาล เป็นตัวถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังทำลายรากฐานของประชาธิปไตย และสร้างความตระหนักในบทบาทของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในการต่อสู้และป้องกัน ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงจากชมรม to be number one และการแสดงละครเวทีต้านทุจริต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 
 ในการนี้ นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมด้วย พนักงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศ ผลการประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ได้คะแนนร้อยละ 90.23 ระดับ A ลำดับที่ 18 ของประเทศ โดยมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 80 แห่งที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 คะแนน จำนวน 14 แห่ง ไม่ผ่าน จำนวน 66 แห่ง ซึ่งมี 5 หน่วยงาน ที่ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป คือ เทศบาลตำบลบ้านโคก เทศบาลตำบลพระเสด็จ เทศบาลตำบลท่าปลา องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อีกทั้ง รัฐบาลไทย สำนักงาน ป.ป.ช. องค์การต่อต้านการคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) ร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ซึ่งกำหนดให้ทุกจังหวัดจัดงานพร้อมกัน จังหวัดอุตรดิตถ์กำหนดจัด ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วย พิธีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน พิธีมอบรางวัลหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน การเสวนา “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” การแสดงละครเวทีการต่อต้านการทุจริต การแสดงจากชมรม To Be Number One โดยมีการถ่ายทอดสด ทางเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 556 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.342

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810