นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

Gallery

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.191
Categories

Hits: 26
งานป้องกันฯ ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเบื้องต้น บ้านที่เกิดเหตุฯ เป็นบ้านของนางวรรณา คำพันธุ์ เจ้าบ้าน(เสียชีวิตแล้ว) บ้านเลขที่ 138 หมู่ที่1 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ก่อนเกิดเหตุหลานซึ่งผู้อาศัยได้ออกไปทำงานรับจ้าง เมื่อเวลาประมาณ 14.50น.ได้เกิดเหตุไฟไหม้ทำให้บ้านได้รับความเสียหายทั่งหลัง เบื้องต้นผู้อาศัยได้ไปพักอาศัยที่ชั่วคราวที่บ้านป้าบ้านวังแดง ม.2 ในวันพรุ่งนี้ประสาน จนท.ที่เกี่ยวข้องลงสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบฯ และแนวทางการช่วยเหลือต่อไป.


Hits: 13
กองสาธารณสุขฯองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเช็คเครื่องพ่นหมอกควัน..เพื่อ.เตรียมความพร้อมออกพ่นยุง..ในเดือนพฤษภาคม ข้อควรปฏิบัติในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ 2566
1. ในขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน หากท่านประสงค์จะให้พ่นหมอกควันในบ้านโปรดแจ้งให้ทราบ และกรุณาปิดประตูหน้าต่างทุกบานให้เรียบร้อย เปิดเพียงประตูทางเข้า 1 บาน หากเป็น บ้าน 2 หรือ 3 ชั้น ควรให้พ่นชั้นบนสุดก่อน หลังพ่นสารเคมีเสร็จแล้วให้ปิดประตูอบควันไว้ ในบ้านอย่างน้อย 20-30 นาที เพื่อฆ่ายุงลายที่เป็นพาหะภายในบ้าน 
2. ในการพ่นสารเคมีแบบหมอกควัน อาจเป็นอันตรายต่อเด็กทารก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และ สัตว์เลี้ยงต่างๆ ได้ จึงขอให้ท่านน าเด็กทารก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยง ออกจากบริเวณที่กำลังพ่นสารเคมีแบบหมอกควัน ประมาณอย่างน้อย 20-30 นาที 3. ขอให้ท่านปิดภาชนะใส่อาหาร/อุปกรณ์ต่างๆ โดยการใช้ผ้าคลุม เพื่อป้องกันมิให้สารเคมี ตกค้างในภาชนะใส่อาหาร/อุปกรณ์ 
4. หากท่านมีสัตว์เลี้ยงขอให้ขนย้ายออกนอกบริเวณที่พ่นสารเคมีเป็นการชั่วคราว หลังจากพ่น สารเคมีแล้วประมาณ 30 นาที - 1 ชั่วโมง จึงสามารถขนย้ายกลับได้ 
5. ขอความร่วมมือช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะภาชนะที่ไม่ได้ใช้ ประโยชน์ ภาชนะเหลือทิ้งในบริเวณรอบๆ อาคารที่อาศัยทุกๆ 7 วัน 
6. ขอความร่วมมือทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมรอบบ้าน เช่น การถางหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ที่รก ซึ่งอาจจะเป็นที่เกาะพักของยุงได้


Hits: 26
25/04/2566 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบวังแดง พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ บ้านพิกุลทอง ม.7 มอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 23 เม.ย.66


Hits: 24
25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้รับการติดตาม ตรวจสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ประกอบด้วย นายวัชรากร มีอุบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นายถาวร เทศเอม ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง นางบุญส่ง บางโม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา นายวินัย อินสุวรรณ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง และนางต้องจิต ภูมิประเทศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของระบบประกันคณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป


Hits: 16
25/04/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมต้อนรับคณะกาชาดจังหวัดและพัฒนาชุมชนจังหวัด มอบถุงยังชีพและสิ่งของบริจาค แก่ผู้ประสบภัยไฟไหม้ ม.3 บ้านวังแดง


Hits: 10
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้รับแจ้งจาก ส.อบต.ม.7 บ้านห้วยพิกุลทอง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 เวลาประมาณ 20.10 น.ได้ เกิดเหตุการณ์ลมพายุกรรโชกแรง ในหมู่ที่ 7 ทำให้หลังคาบ้านได้รับเสียหายจำนวน 2 หลัง ส่วนรายละเอียดความเสียหายจะประสาน จนท.ที่เกี่ยวสำรวจเพื่อช่วยเหลือ ต่อไป


Hits: 32
วันที่ 21 เม.ย.66 เวลาประมาณ 17.40น. งานป้องกันฯ ได้รับแจ้งเหตุว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของนางขนิษฐา พวงพุฒ บ้านเลขที่ 228 ม.3 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ จึงได้นำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุ โดยมีรถของ ทต.ตรอน 2 คัน,ทต.ท่าสัก 1คัน อบต.ท่าสัก 1คัน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร อบต.วังแดงจนท.สภ.ตรอน,ผช.ม.11,ผช.ม.3,ส.อบต.ม.3และ จนท.กู้ภัยวัดหมอนไม้ (จุดบ้านวังแดง) ร่วมกันระงับเหตุในเวลาต่อมาจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ จากการสอบถาม(เจ้าของบ้าน)และผู้เห็นเหตุการณ์ เพลิงได้ลุกไหม้บริเวณชั้น 2 ไฟได้ลุกลามอย่างรวดเร็วจนทำให้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นั้น ให้ จนท.พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบถึงสาเหตุ งานป้องกันฯ จะดำเนินการประสาน จนท.ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียเพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามอำนาจหน้าที่ ต่อไป


Hits: 37
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 “มีทุกข์ร่วมปรึกษา มีปัญหาช่วยกันแก้ไขครับ” วันนี้ นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ออกพื้นที่ร่วมกับกองช่าง อบต.วังแดง  เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านวังแดง2 ถึงแม้เป็นวันหยุดยาววันสงกรานต์แต่ท่านนายกก็ทำงาน  เพื่อแก้ไขให้กับพี่น้องเกษตรทำนา ช่วงนี้อากาศร้อนมากข้าวก็กำลังจะออกรวง แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ


Hits: 27
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2566 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมมอบน้ำ และเครื่องดื่ม ให้กับจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566


Hits: 27
13/04/2566 อปพร.อบต.วังแดง ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและลดความสูญเสีย. จากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.191

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810