copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.357 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 19.627
Categories

Hits: 0
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแดง ได้จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง วันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า “วันแม่” ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวันสำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย มีการจัดพิธี การประกวดคำขวัญวันแม่ เพื่อให้เกียรติและตระหนักในความสำคัญของแม่ เป็นวันที่ทางราชการกำหนดให้เป็นวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยกำหนดให้ถือว่า “ดอกมะลิ”สีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญญลักษณ์ของความดีงามของแม่ผู้ให้กำเนิดแก่เรา องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยมีกิจกรรมการแสดงของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง และการนำดอกมะลิกราบขอพรจากแม่ โดยมี นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานในพิธีเปิด


Hits: 0
นายสมนึก จำปา นายกอบต.วังแดง พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต.วังแดง   และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อทำความดี และสนองแนวทางตามพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 9 


Hits: 9
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง พร้อมพนักงาน ลูกจ้าง โดยช่วงเช้าเวลา 7.30 น. ร่วมทำบุญตักบาตร เข้าร่วมพิธี และปลูกต้นไม้ และช่วงเวลา 19.00 น. ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอตรอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


Hits: 3
26กรกฎาคม2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงสืบสานประเพณีแห่และถวายเทียนจำนำพรรษาประจำปี2561 ณ วัดวังแดง2


Hits: 3
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ลดเหล้า เข้าพรรษา” เพื่อรณรงค์ให้คนในตำบลวังแดง ลด ละ เลิก การดื่มเหล้าในช่วงเข้าพรรษา โดยร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ วัด และโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษานี้


Hits: 5
กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ พมจ.อุตรดิตถ์. ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 14 ราย
เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2561


Hits: 0
ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน อบต.วังแดง โครงการออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” / โครงการ “อำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่” ณ วัดบ้านใหม่เยาวชน หมู่ที่ 5 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 1
11/07/61 กิจกรรมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย "Big Cleaning Day" ณ บริเวณหน้าสำนักงานและบริเวณห้องทำงาน เพื่อความสะอาดเรียบร้อยน่ามองขององค์กร โดยมีท่านผู้บริหารและพนักงานในองค์ร่วมดำเนินกิจกรรม


Hits: 3
วันที่ 10 ก.ค. 61เวลา 09.00 น. คณะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  ลงพื้นที่คัดเลือกตำบลสารสนเทศต้นแบบ ตำบลวังแดง ณ ห้องประชุม อบต.วังแดง โดยมี นายสมนึก  จำปา นายกอบต.วังแดง  หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เเละ คณะกรรมการสารสนเทศตำบล ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการคัดเลือกครั้งนี้ด้วย


Hits: 1
วันที่ 7 ก.ค.61 เวลา 15.00น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ อบต.เฉลิม อบต.ไผ่ ได้ดำเนินการล้างทำความระบบบ่อกรองน้ำประปา หมู่ที่ 7 บ้านห้วยพิกุลทอง และส่งน้ำอุปโภคให้กับวัดห้วยพิกุลทอง จำนวน 2,000 ลิตร


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.357 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 19.627

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810