นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

Gallery
Back

In total there are 654 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 2.632

TOP 10 last added pictures


จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2565
Category: จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2565
Author: admin
Hits: 0
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2565
Category: จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2565
Author: admin
Hits: 0
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2565
Category: จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2565
Author: admin
Hits: 0
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
Category: ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
Author: admin
Hits: 0
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
Category: ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
Author: admin
Hits: 1
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส
Category: ส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส
Author: admin
Hits: 1
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส
Category: ส่งเสริมด้านคุณธรรมและโปร่งใส
Author: admin
Hits: 1
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


จัดสถานที่วางถังขยะ
Category: จัดสถานที่วางถังขยะ
Author: admin
Hits: 1
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


จัดสถานที่วางถังขยะ
Category: จัดสถานที่วางถังขยะ
Author: admin
Hits: 1
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ฝึกอบรมการเลือกตั้ง
Category: ฝึกอบรมการเลือกตั้ง
Author: admin
Hits: 0
Rating: (No Ratings)
Comments: 0

Back

In total there are 654 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 2.632

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810