นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

Gallery
Back

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 9.989

TOP 10 most viewed pictures


ติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะ
Category: ติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะ
Author: admin
Hits: 114
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ประชุมแนวทางการเปิดตลาดนัด
Category: ประชุมแนวทางการเปิดตลาดนัด
Author: admin
Hits: 77
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


อบต.วังแดงร่วมกรมเจ้าท่า
Category: อบต.วังแดงร่วมกรมเจ้าท่า
Author: admin
Hits: 76
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี64
Category: ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี64
Author: admin
Hits: 73
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


มาตรการป้องกัน covic-19
Category: มาตรการป้องกัน COVID-๑๙
Author: admin
Hits: 54
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


มอบของขวัญ ศพด.อบต.วังแดง
Category: มอบของขวัญ ศพด.อบต.วังแดง
Author: admin
Hits: 45
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะ
Category: ติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะ
Author: admin
Hits: 42
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
Category: ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
Author: admin
Hits: 41
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี64
Category: ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี64
Author: admin
Hits: 41
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


มาตรการป้องกัน covic-19
Category: มาตรการป้องกัน COVID-๑๙
Author: admin
Hits: 41
Rating: (No Ratings)
Comments: 0

Back

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 9.989

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810