นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

Gallery
Back

In total there are 654 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 2.632

TOP 10 most viewed pictures


ติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะ
Category: ติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะ
Author: admin
Hits: 70
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


อบต.วังแดงร่วมกรมเจ้าท่า
Category: อบต.วังแดงร่วมกรมเจ้าท่า
Author: admin
Hits: 43
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


มอบน้ำดื่มบริการประชาชน
Category: มอบน้ำดื่มบริการประชาชน
Author: admin
Hits: 40
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
Category: สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
Author: admin
Hits: 31
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


มาตรการป้องกัน covic-19
Category: มาตรการป้องกัน COVID-๑๙
Author: admin
Hits: 22
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
Category: สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
Author: admin
Hits: 20
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


มาตรการป้องกัน covic-19
Category: มาตรการป้องกัน COVID-๑๙
Author: admin
Hits: 20
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


มอบของขวัญ ศพด.อบต.วังแดง
Category: มอบของขวัญ ศพด.อบต.วังแดง
Author: admin
Hits: 17
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


TO BE NUMBER ONE
Category: to be number one
Author: admin
Hits: 16
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


กิจกรรมทำเสวียน
Category: กิจกรรมทำเสวียน
Author: admin
Hits: 16
Rating: (No Ratings)
Comments: 0

Back

In total there are 654 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 2.632

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810