นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

ประเพณีไหลแพไฟ Print E-mail

เส้นทางไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ที่พี่น้องประชาชนจะได้ชมการไหลแพไฟที่สวยงามตลอดสายน้ำ ออกจากท่าน้ำวัดวังแดง 3 ตั้งแต่เวลาประมาณ 18.09 น. ผ่านลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลตรอน ผ่านท่าน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ผ่านลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านแก่ง และสิ้นสุดที่ท่าน้ำวัดหาดสองแควซึ่งเป็นจุดที่สวยงามที่สุดบริเวณคุ้งน้ำและจุดสิ้นสุดของขบวนแพฯ รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาในการล่องแพ3ชั่วโมงตลอดสองฝั่งจะมีประชาชนเข้าร่วมชมความสวยงาม ยิ่งใหญ่อลังการเพิ่มขึ้นมากทุกปี พร้อมร่วมชมพลุเฉลิมพระเกียรติฯอย่างสวยงามสมพระเกียรติ