นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 23 guests online
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
18. แผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
19. รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
20. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
21. การขับเคลื่อนจริยธรรม

This Category is currently empty