นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

13/12/2564 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประทุมพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่5 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ประกาศราคากลาง 

13/12/2564 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมน้ำน่าน(เพิ่มเติม) หมู่ที่6 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ประกาศราคากลาง 

9/12/2564 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวนซอย4-ซอย7 หมู่ที่1 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ประกาศราคากลาง 

9/12/2564 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 4 ไปทุ่งสามขา(เพิ่มเติม) หมู่ที่4 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ประกาศราคากลาง 

16/08/2564 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า-ออกสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงทับกระดาน หมู่ที่ 11 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ประกาศราคากลาง 

09/08/2564 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจุดตัดทางรถไฟ-แยกทางหลวงหมายเลข 117 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ายละเอียด 


This Category is currently empty