copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596
Categories

Hits: 9
วันที่ 2-3 ก.ย.63 คณะ จาก อบต.วังแดง จ.อุตรดิตถ์ นำโดย นายปฏิญญา ทองนวม รองนายก อบต.วังแดง เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้ตามฐานเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง 459 บ้านไร่ ม.1 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
มีฐานศึกษาเรียนรู้ ดังนี้
 ฐานการเลี้ยงใส้เดือน  ฐานการเลี้ยงไก้พื้นเมือง ฐานการปลูกผักสวนครัว  ฐานการเลี้ยงไก่ใข่   ฐานการเลี้ยงวัว
 ฐานการเลี้ยงกบ   การปลูกยางพารา การปลูกกล้วย การปลูกบัว


Hits: 4
พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลวังแดงรุ่นที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น โรงเรียนผู้สูงวัยตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลวังแดง โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแดง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 มี นายสมนึก จำปา นายกอบต.วังแดง พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลวังแดง ให้การต้อนรับ มีการแสดงของเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง โดยโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลวังแดง  เป็นการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมสันทนาการ แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสังคม ให้ได้รับความรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านศาสนาจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้านเศรษฐกิจภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพ และด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมร่างกาย จิตใจ ให้สามารถเผชิญชีวิตในวัยชราได้อย่างมีความสุข


Hits: 7
 12 สิงหาคม 2563 นายประทีป ลำใย รองนายกอบต.วังแดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอตรอน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตรอน


Hits: 3
คณะผู้บริหาร​ และบุคลากรในส่วนราชการ อบต.วังแดง และประชาชนร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง​ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ​ ในวันอังคารที่11 ส.ค.​2563 เวลา​09.00 น.​ ณ​บริเวณลานจอดรถ​ อบต.วังแดง​


Hits: 5
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563กองสาธารณสุข จัดทำโครงการ "สู่วัยชราอย่างสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ"


Hits: 1
วันเสาร์ที่ 8 ส.ค.2563 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2563 #สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังแดง


Hits: 2
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 อบต.วังแดงจัดโครงการพัฒนาสตรีตำบลวังแดง เดินทางถึงตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล และจะเข้าศึกษาดูงานกองทุนหมู่บ้านตำบลฝายหลวงต่อไป


Hits: 2
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขออกพื้นที่พ่นยากำจัดยุงที่ศูนย์เด็กเล็ก อบต.วังแดง และโรงเรียนบ้านท่าอวน


Hits: 5
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักปลัด ร่วมกันประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว พร้อมประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.บริเวณหน้า อบต วังแดง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563


Hits: 2
กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนาสตรีตำบลวังแดง "กิจกรรมบทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชน" วันที่5-6สิงหาคม2563


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810