copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596
Categories

Hits: 0
วันที่ 15 พ.ค. 62 เวลา 08:30 น. อบต.วังแดง นำโดยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก โดยทางอบต.วังแดงได้ทำการปลูกต้นไม้และแจกน้ำดื่มให้กับผู้ที่เข้าร่วม ณ หมู่ที่ 8 บ้านหัวดาน ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 0
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแดง รุ่นที่1  สัปดาห์ที่3
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โดยมีการร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย


Hits: 0
วันที่ 10 พ.ค.62 เวลา 16.16น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้มอบให้ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปมอบสังกะสีจำนวน 1 แผ่นให้กับน.ส.สมฤทัย ยศปัญญา 209 หมู่ที่ 3 ต.วังแดง ผู้ประสบเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 7 พ.ค 62


Hits: 0
วันที่ 10พ.ค.62 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เม.ย.62 ที่ผ่าน จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ อบต.วังแดง


Hits: 0
วันที่ 10 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น สำนักปลัด ร่วมกับ เยาวชน TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรม สร้างรายได้ (อบรมทำขนม) ซึ่งมีกลุ่มเยาวชน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 7 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


Hits: 0
วันที่ 9 พ.ค.62 เวลา 14.30 น.สำนักปลัด งานป้องกัน ได้รับแจ้งเหตุว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ข้างทางและกำลังจะลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชน ณ ทางแยกด่านตราชั่งขาเข้าหมู่บ้านห้วยพิกุลทอง งานป้องกันได้นำรถน้ำดับเพลิงเข้าพื้นที่ระงับเหตุร่วมกับ อบต.น้ำอ่าง และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ตรอน สภ.ป่าคาย และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชนจำนวน 3 หลังคาเรือน ในเวลาต่อมาเพลิงได้สงบลงและควบคุมเพลิงไว้ได้


Hits: 0
วันที่ 9 พ.ค.62 เวลา 10.00น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้ส่งมอบสังกะสี ให้กับนาย สงวน นพรัตน์ บ้านเลขที่ 148 ม.11 ต.วังแดง ผู้ประสบเหตุวาตภัยที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยในวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา


Hits: 0
วันที่ 8 พ.ค.62 เวลา 15.30น.สำนักปลัดในนามตัวแทน อบต.วังแดง ได้ส่งมอบสังกะสี ให้กับผู้ประสบเหตุวาตภัยนางทิฆัมพร เชื้อต่าย ในหมู่ที่ 10 ประสบเหตุวาตภัยคอกเลี้ยงวัวได้รับความเสียหายทั้งหลัง ในวันที่ 7 พ.ค. ที่ผ่านมา


Hits: 0
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแดง รุ่นที่1  สัปดาห์ที่2
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โดยมีการร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย


Hits: 0
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมอำเภอตรอน โดยมี นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน เป็นประธานในพิธี


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810