copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596
Categories

Hits: 12
วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงนำโดยนายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ อบต.วังแดง


Hits: 8
วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงนำโดยนางพรชนิตว์  กาญจนมณีเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณจากนายสกุลไชย  จูมทอง นายอำเภอตรอน โดยรับโล่และประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่น ระดับจังหวัด และผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่ยระดับอำเภอ นางนิตยา  จัดกัด และผู้บันทึกข้อมูล จปฐ ดีเด่นระดับอำเภอ นางสาวพิมพ์ประภา  เผื่อนยิ้ม นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.วังแดง


Hits: 11
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. กองส่งเสริมการเกษตร นำโดย นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง พร้อมคณะประชาชนในตำบลวังแดง จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน การพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและมีการเรียนรู้แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


Hits: 16
วอนช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย สามีเพิ่งเสียชีวิตไม่ถึง 100 วัน บ้านมาถูกไฟไหม้พร้อมอุปกรณ์ทำมาหากิน นายธีระ ลำใย ผู้ใหญ่บ้านวังแดง ม.3 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เดินทางเข้าเยี่ยมพร้อมมอบเงินบริจาคแก่ นางสายฝน สาน้อย อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 275/1 ม.3 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลังจากไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. ของวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา สำหรับผู้มีจิตศรัทธา ประสงค์ให้ความช่วยเหลือสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่นางสายฝน สามารถโอนเงินช่วยเหลือได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 577-015392-1 ชื่อบัญชีนาง สายฝน สาน้อย หรือบริจาควัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้าง ประสานงานได้ที่ นายธีระ ลำใย ผู้ใหญ่บ้านวังแดง ม.3 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โทร. 090-9508489


Hits: 17
อบต.วังแดง เข้าร่วมอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดมหกรรม ”กินปลา หน้าบึง” เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและส่งเสริมการตลาดปลาในพื้นที่ . วันนี้ (27 ส.ค.) ที่บึงทับกระดาน ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดมหกรรม “กินปลา หน้าบึง” ของอำเภอตรอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอตรอน ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก .. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าว งานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปลา กระตุ้นการตลาดปลาและผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรในพื้นที่ และเพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอตรอน โดยหวังว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ จะไม่ใช่เพียงทางผ่านของนักท่องเที่ยวอีกต่อไป กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันกินปลาเผาเกลือใน 3 นาที การแข่งขันทำอาหารเมนูปลา การออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและของดีของตำบลต่างๆ ในอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ . สำหรับบึงทับกระดาน เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ และเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ภายในมีการจัดแต่งสวนสาธารณะที่ร่มรื่น และศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ โดยกรมประมง สนับสนุนการปล่อยพันธุ์ปลาเป็นประจำทุกปี


Hits: 17
วันที่ 26 ส.ค.62 วันที่ 26 ส.ค.62 เวลา 09.00น. นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นางพรชนิตว์ กาญจนมณีสเถียร รองนายก อบต. ลงพื้นที่พร้อม จนท.อบต.สำรวจความเสียหายในพื้นที่หมู่ที่ 3 หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมและให้กำลังใจกับผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในเวลาต่อมาร่วมต้อนรับ นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอนกิ่งกาชาดอำเภอตรอนและคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ประสบภัย และได้มอบเงิน ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องใช้อุปโภค-บริโภค ถุงยังชีพ เพื่อเป็นการแบ่งเบาบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัย ส่วนผู้ใจบุญที่จะร่วมบริจาคทรัพย์ สิ่งของเครื่องใช้ สามารถบริจาคได้ที่บ้านผู้ประสบภัย (ซอย 2.1 หมู่ที่ 3 บ้านวังแดง )


Hits: 2
วันที่ 26 ส.ค.62 อบต.วังแดง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ และฝึกด้านอาชีพเพิ่มรายได้ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีผู้เข้าร่วมทั้ง 12 หมู่บ้านจำนวน 60คน
กองสวัสดิการสังคม นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายก อบต.วังแดง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อการเข้าถึง การใช้ประโยชน์และสวัสดิการในด้านต่างๆ ของคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน “กิจกรรมการทำยาดม ยาหม่องสมุนไพรและน้ำมันเหลือง”ณ อาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (NCD) รพ.สต.วังแดง


Hits: 10
วันที่ 26 ส.ค.62  กองการศึกษาจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะครู​บุคลากรการศึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก​ อบต.วังแดง​ ระหว่างวันที่​26-27 สิงหาคม​2562 ณ​ จังหวัดสุโขทัย นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายก อบต.วังแดง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง (กิจกรรมผูกผ้า จับจีบผ้าและการจัดดอกไม้) ณ ห้องประชุม อบต.วังแดง


Hits: 11
วันที่ 26 ส.ค.62 เวลา 00.15 น.     สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีว่า ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนของ นางสายฝน สาน้อย บ้านเลขที่ 275/1  ม.3 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ จึงได้ประสานแจ้ง จนท.ดับเพลิง อบต.วังแดง และ จนท.ดับเพลิงเทศบาลตรอน ออกระงับเหตุ ในที่เกิดเหตุเป็นบ้าน 2 ชั้น ครึ่งไม้ครึ่งปูน พบเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง โดยมีรถดับเพลิงจากเทศบาลตรอน อบต.วังแดง นายก อบต.วังแดง ปลัด.อำเภอตรอน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ผช.ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่กู้ภัยวัดหมอนไม้ เจ้าหน้าที่มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ ต่างเร่งระดมช่วยกันฉีดน้ำไม่ให้ลุกลามไปบ้านใกล้เรือนเคียงใช้เวลาดับเพลิงนานกว่า 2 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ส่วนสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ จนท.ตำรวจได้สอบถามจากผู้อาศัยในบ้านและผู้เห็นเหตุการณ์ ในเบื้องต้นสันนิฐานว่า น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ส่วนทรัพย์สินภายในบ้านเสียหายทั้งหลัง รถยนต์เก๋งอีก 1 คัน มูลค่าความเสียหายทั้งหมดมูลค่ากว่า 7 แสนบาท ในเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด จนท.ตำรวจได้นำสายกั้นในที่เกิดเหตุ เพื่อรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเหตุเกิดเพลิงไหม้ต่อไป


Hits: 4
23 ส.ค. 62 อบต.วังแดง ร่วมแต่งกายผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810