copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596
Categories

Hits: 2
วันที่30 พ.ย.62 เวลา 13.30น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งประสานจาก นายก อบต.วังแดง ว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ทุ่งนา เหตุเกิดบริเวณ คอกวัวยายทองย้อย เจียงกองโค หมู่ที่ 3 จนท.ขับรถน้ำ จึงได้น้ำรถเข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้ พบเปลวไฟขยายวงกว้างประมาน 10 กว่าไร่ ลุกลามเกือบเข้าป่าอ้อย ป่าไผ่ จนท.ฉีดสกัดเป็นแนวกันไฟ ใช้เวลานานประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง เพลิงจึงสงบลง สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ส่วนสาเหตุเบื้องต้นนั่น คาดว่ามีชาวบ้านมาจุดไฟเผาวัชพืช เผาหญ้าแห้งในทุ่งนา จากนั้นไฟลุกลามได้ขยายเป็นวงกว้างจนเป็นเหตุดังกล่าว


Hits: 13
วันที่26 พ.ย 62 เวลา 13.00น.นพ.พีรสันต์ ปั้นก้อง ผอ.รพ.ตรอน ได้มอบหมายให้ พญ.สุภัชฌา คำก้อนแก้ว รอง ผอ.รพ.ตรอน คุณรุจิชญาน์ หน.กลุ่มการพยาบาล คุณมะลิ หน.งานคุณภาพ นางฐาวรัตน์ หน.ER เข้าพบ นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ประธานสภา และทีมผู้บริหาร เพื่อนำเสนอการจัดตั้ง การบริการการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.วังแดง ท่านนายกฯและทีมผู้บริหารมีความเข้าใจถึงความสำคัญและมีการวางแผนในการจัดตั้งการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.วังแดง คาดว่าถ้าไม่ขัดต่อข้อระเบียบในการใช้งบสะสมของ อบต.จะเริ่มได้ภายในปี63 ในการนี้ท่าน รพ.ตรอน ขอขอบคุณ คุณสมถวิล แพรขาว หน.สำนักระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุตรดิตถ์และคุณพงศธร สมบูรณ์ จาก สสจ.อต.เป็นอย่างสูง ที่ได้มาให้ข้อแนะนำการจัดตั้งหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้กับ อบต.วังแดง


Hits: 19
เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดงและสำนักปลัด จัดโครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในกลุ่ม องค์กรต่างๆ ในตำบลวังแดง ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ไร่จันทร์แรมรีสอร์ท ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก และเกิดความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 48 คน


Hits: 2
วันที่19 พ.ย.62 อบต.วังแดง นำโดยนางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายกอบต.วังแดง ร่วมอำเภอตรอน และหน่วยงานราชการอุตรดิตถ์ โดยนำเงินช่วยเหลือ สิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสาร เครื่องมือปฐมพยาบาล มอบให้ผู้ประสบภัย นายมี โหมดเหลี่ยม บ้านเลขที่ 109/4 ม.1 ต.วังแดง อำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์ จุดเกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ถูกไฟไหม้ ทั้งหลัง จำนวน1หลัง


Hits: 7
วันที่19 พ.ย.62 เวลาประมาณ 11.00น. สำนักปลัด งานป้องกันได้รับรายงานว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนของนายมี โหมดเหลี่ยม บ้านเลขที่ 109/4 ม.1 ต.วังแดง อำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์ จุดเกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ถูกไฟไหม้ หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิง อบต.วังแดง และเทศบาลตรอน ได้ระดมรถดับเพลิงเข้าไปฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิง ไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านข้างเคียง แต่การเข้าพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะซอยค่อนข้างแคบ เจ้าหน้าที่ใช้เวลาควบคุมเพลิงประมาณ ประมาณ 1 ชั่วโมง จากการสำรวจความเสียหายเบื้องต้นได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน1หลัง


Hits: 2
วันที่ 18 พ.ย.62 เวลา 13.45น.สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สนับสนุนรถบรรทุกล้างทำความสะอาดพื้นสนามฟุตซอลและฟื้นสนามบอลเลย์ โรงเรียนบ้านวังแดงสหจิตรวิทยาคาร สำหรับจัดเตรียมสถานที่จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเครือข่ายเมืองตรอน 2


Hits: 4
วันที่ 13 พ.ย.62 เวลา 08.30น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนรถบรรทุกน้ำร่วมกิจกรรม Big cleaning day ณ ที่ทำการอำเภอตรอน และล้างทำความสะอาดพื้นสนามฟุตซอลและสนามบอลเลย์ โรงเรียนบ้านวังแดงสหจิตรวิทยาคาร


Hits: 6
จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA จาก ป.ป.ช. คะแนนร้อยละ 90.23 ระดับ A ลำดับที่ 18 ของประเทศ จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA )ประจำปี 2562 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ได้คะแนนร้อยละ 90.23 ระดับ A เป็นลำดับที่ 18 ของประเทศ ผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA )ประจำปี 2562 ซึ่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศ ผลการประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ได้คะแนนร้อยละ 90.23 ระดับA ลำดับที่ 18 ของประเทศ โดยมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 80 แห่งที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 คะแนน จำนวน 14 แห่ง ไม่ผ่าน จำนวน 66 แห่ง ซึ่งมี 5 หน่วยงาน ที่ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ดังนี้ เทศบาลตำบลบ้านโคก เทศบาลตำบลพระเสด็จ เทศบาลตำบลท่าปลา องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย


Hits: 29
วันที่ 8 พ.ย. 62 เวลา 09.00น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำทำความสะอาดเมรุวัดท่าอวน หมู่ที่1 และล้างทำความสะอาดถนน และอุโบสถวัดวังแดง หมู่ที่3 เพื่อจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา (ทอดกฐิน)สามัคคี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย


Hits: 2
31 ต.ค.62 เวลา 09.00น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำทำความสะอาดศาลาการเปรียญและถนนเพื่อจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา ในวัดบ้านใหม่เยาวชน หมู่ที่5 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810