นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 22 guests online
Gallery
Back

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.817

TOP 10 last added pictures


ช่วยเหลือผู้ประสบภัย(อัคคีภัย)
Category: ช่วยเหลือผู้ประสบภัย(อัคคีภัย)
Author: admin
Hits: 7
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ช่วยเหลือผู้ประสบภัย(อัคคีภัย)
Category: ช่วยเหลือผู้ประสบภัย(อัคคีภัย)
Author: admin
Hits: 7
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ช่วยเหลือผู้ประสบภัย(อัคคีภัย)
Category: ช่วยเหลือผู้ประสบภัย(อัคคีภัย)
Author: admin
Hits: 12
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


กองคลังบริการนอกสถานที่
Category: กองคลังบริการนอกสถานที่
Author: admin
Hits: 9
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


กองคลังบริการนอกสถานที่
Category: กองคลังบริการนอกสถานที่
Author: admin
Hits: 11
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ประชุมผู้ปกครอง
Category: ประชุมผู้ปกครอง
Author: admin
Hits: 10
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ประชุมผู้ปกครอง
Category: ประชุมผู้ปกครอง
Author: admin
Hits: 11
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ประชุมผู้ปกครอง
Category: ประชุมผู้ปกครอง
Author: admin
Hits: 12
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
Category: วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
Author: admin
Hits: 8
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
Category: วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
Author: admin
Hits: 14
Rating: (No Ratings)
Comments: 0

Back

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.817

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810