นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 8 guests online
Gallery
Back

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.817

TOP 10 most viewed pictures


ประชุมแนวทางการเปิดตลาดนัด
Category: ประชุมแนวทางการเปิดตลาดนัด
Author: admin
Hits: 143
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี64
Category: ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี64
Author: admin
Hits: 130
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะ
Category: ติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะ
Author: admin
Hits: 123
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


อบต.วังแดงร่วมกรมเจ้าท่า
Category: อบต.วังแดงร่วมกรมเจ้าท่า
Author: admin
Hits: 88
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี64
Category: ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี64
Author: admin
Hits: 72
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


มาตรการป้องกัน covic-19
Category: มาตรการป้องกัน COVID-๑๙
Author: admin
Hits: 66
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ทำหมันสุนัขและแมว
Category: ทำหมันสุนัขและแมว
Author: admin
Hits: 63
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
Category: ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
Author: admin
Hits: 61
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


มอบของขวัญ ศพด.อบต.วังแดง
Category: มอบของขวัญ ศพด.อบต.วังแดง
Author: admin
Hits: 60
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ขุดลอกคลอง
Category: ขุดลอกคลอง
Author: admin
Hits: 59
Rating: (No Ratings)
Comments: 0

Back

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.817

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810