นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

Gallery
Back

In total there are 438 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596

TOP 10 most viewed pictures


ติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะ
Category: ติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะ
Author: admin
Hits: 78
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


อบต.วังแดงร่วมกรมเจ้าท่า
Category: อบต.วังแดงร่วมกรมเจ้าท่า
Author: admin
Hits: 45
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


มาตรการป้องกัน covic-19
Category: มาตรการป้องกัน COVID-๑๙
Author: admin
Hits: 33
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


มาตรการป้องกัน covic-19
Category: มาตรการป้องกัน COVID-๑๙
Author: admin
Hits: 22
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


มาตรการป้องกัน covic-19
Category: มาตรการป้องกัน COVID-๑๙
Author: admin
Hits: 21
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


มอบของขวัญ ศพด.อบต.วังแดง
Category: มอบของขวัญ ศพด.อบต.วังแดง
Author: admin
Hits: 19
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


มาตรการป้องกัน covic-19
Category: มาตรการป้องกัน COVID-๑๙
Author: admin
Hits: 18
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ส.อบต.วังแดงอบรมกฏหมาย
Category: ส.อบต.วังแดงอบรมกฏหมาย
Author: admin
Hits: 17
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


รายงานการเงินกลุ่มผู้ใช้น้ำหมู่ 5
Category: รายงานการเงินกลุ่มผู้ใช้น้ำหมู่ 5
Author: admin
Hits: 17
Rating: (No Ratings)
Comments: 0


ผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)
Category: ผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)
Author: admin
Hits: 16
Rating: (No Ratings)
Comments: 0

Back

In total there are 438 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810