นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 21 guests online
เทศกาลงานประเพณี

ประเพณีสงกรานต์

วันที่ 13–15 เมษายน ตำบลวังแดงได้ร่วมใจกันสืบสานประเพณีและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในการนี้พร้อมกันจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติด้วย

ประเพณีลอยกระทง 
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12   ทุกหมู่บ้านต่างรวมใจกันสืบสานประเพณีและร่วมใจกันสืบสานประเพณี


ประเพณีตักบาตรเทโวหลังวันออกพรรษา
จัดงานใหญ่  ณ วัดวังแดง 3 มีขบวนแห่เทวดา นางฟ้า เปรต ที่ยิ่งใหญ่ พร้อมร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  การแสดงดนตรีย้อนยุค  
 รูปวันเทโว 
 

 ประเพณีรำกลองยาว
เป็นประเพณีอันเก่าแก่ของหมู่ 8 บ้านหัวดาน มีวงรำกลองยาว ที่มีเอกลักษณ์ มีเนื้อร้อง เครื่องดนตรี ที่สืบถอดกันมาเป็นเวลานาน

ประเพณีทำบุญกลางบ้าน
เป็นประเพณีที่แต่ละหมู่บ้านร่วมจัดทำขึ้นในหมู่บ้าน โดยบ้านทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านจะทำการโยงฝ้ายขาวจากหลังหนึ่งต่ออีกหลังหนึ่งไปจน ครบทุกหลังคาเรือนในทุกหมู่บ้านและจัดสถานที่ที่อยู่กลางหมู่บ้าน ในวันงานชาวบ้านจะนำข้าวปลาอาหารมาร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเพล

ประเพณีทอดแห  
เป็นกิจกรรมที่ชาวตำบลวังแดงได้สืบทอดมานาน   ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงต่างให้ความสนใจกันอย่างคับคั่ง  โดยจัดก่อนวันสงกรานต์  1-2 วัน

ประเพณีไหลแพไฟ
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  ระหว่างวันที่   3 - 5 ธันวา  การจัดงานถือว่าเป็นงานระดับอำเภอซึ่งมีส่วนราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รูปไหลแพไฟ  รูปไหลแพไฟ 2


 

 
 


This Category is currently empty