นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 46 guests online
สรุปจำนวนผู้มารับบริการ

การบริการชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ปีงบประมาณ  2564  รายละเอียด


ภาษีป้าย ปีงบประมาณ  2563  รายละเอียด


ภาษีป้าย ปีงบประมาณ  2562  รายละเอียด


ภาษีบำรุงท้องที่ ปีงบประมาณ  2562  รายละเอียด


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปีงบประมาณ 2562  รายละเอียด
This Category is currently empty