นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 20 guests online
ข้อมูลพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
01. โครงสร้าง
02. ข้อมูลผู้บริหาร
03. อำนาจหน้าที่
04. ข้อมูลการติดต่อ
05. ข่าวประชาสัมพันธ์
06. Q&A


This Category is currently empty